Randers: Sportscollege bygger på fejl

25/09/2012 14:56

Randers Kommune

I forbindelse med konkurssagen i Randersegnens Boligforening er det blevet afdækket at Randers Sportscollege, der består af 48 boliger og en erhvervsdel, er bygget på fejl i boligforeningen og i forvaltningen. For øjeblikket bliver det fulde omfang af fejlene undersøgt, men alt tyder på, at det er en alvorlig sag, som Randers Kommune arbejder på højtryk på at udrede og tage konsekvenser af.

Randers Sportscollege er opført som et almennyttigt boligbyggeri af Randersegnens Boligforening, som er under konkursbehandling. Byggeriet er opført som ungdomsboliger, og beboerne er unge under uddannelse med tilknytning til primært Randers HK og Randers FC.

I slutningen af 2007 blev der vedtaget en lokalplan, der tillod en 9 etagers bygning med en erhvervsdel på 3 etager og boligdel på 6 etager.

I foråret 2008 godkendte Randers Byråd opførelse af 48 ungdomsboliger med tilhørende fællesfaciliteter, som Randersegnens Boligforening ønskede at opføre som sportscollege. Ansøgningen var på ungdomsboliger med støtte under den almennyttige boliglovgivning. Den blev godkendt. I samme periode behandlede forvaltningen en byggeansøgning fra Randersegnens Boligforening, og her påpegede byggesagsafdelingen, at der enten måtte være tale om 24 enkeltboliger med bad, toilet og køkken eller 48 kollegieværelser med fælles bad, toilet og tekøkken. Boligforeningen fik byggetilladelsen til kollegiebyggeri. Dermed er der tilsyneladende ikke overensstemmelse imellem, hvad der er givet støtte til, og hvad der er givet byggetilladelse til.

”Det burde forvaltningen have reageret på både overfor boligforeningen og i form af at orientere den politiske ledelse, og det kan jeg konstatere ikke er sket,” siger Lene Andersen, direktør for Miljø og Teknik.

I oktober 2010 opdeler Randersegnens Boligforening ejendommen i to dele – en erhvervsdel og den støttede del. Erhvervsdelen udlejes til fitness og erhverv. Men det er ikke tilladt for Randersegnens Boligforening – der er almennyttig – at opføre og drive en erhvervsdel.

Sportscollege blev taget i brug i august 2010. Der mangler dog stadig at blive lavet mindre brandforanstaltninger, derfor er den endelige ibrugtagningstilladelse ikke givet. Det er dog ikke unormalt, at en sådan kommer efterfølgende. Det vil koste ca. 250.000 at lave de sidste foranstaltninger.

”Hele sagen er dybt beklagelig, og der er tale om alvorlige fejl, som boligforeningen har begået og som kommunen burde have reageret på. Vi er for øjeblikket ved at afdække det fulde omfang og også, hvem der har haft hånd på sagen i forvaltningen,” siger Lene Andersen. Hun vil derfor ikke på nuværende tidspunkt udtale sig om mulige konsekvenser.

Økonomi:

Ved kommunens godkendelse af projektet er der bevilget støtte til byggeri for en samlet anlægssum på ca. 32 mio. kr. Men anlægsbudgettet for den støttede del blev overskredet med 7 mio. kr., og det er ikke lovligt. Der til kommer udgifter til erhvervsdelen i størrelsesordenen 7 mio. kr. Dermed løb anlægssummen samlet set op i 46 mio. kr. Budgetoverskridelsen for det støttede byggeri samt opførelsen af erhvervsdelen er blevet finansieret ved træk på Randersegnens Boligforenings kassekreditter.

Økonomisk løber Randers Sportscollege ikke rundt. Det anslås, at sportscollege vil have et årligt underskud på ca. 360.000 kr., forudsat at klubberne betaler for leje af arealer og huslejen hæves.

”Vi er sammen med vores advokat i dialog med Landsbyggefonden og Ministeriet for by, bolig og landdistrikterne om at finde en løsning i forhold til fremtiden for Sportscollege og i forhold til at afdække alle forhold omkring Sportscollege,” siger Lene Andersen.

Mest Læste

Annonce