Skole i Randers er landets bedste: Her er lederens bud på hvorfor

Velfærd

13/08/2015 12:26

Nick Allentoft

Landes bedste folkeskole ligger i Randers. Det er skolens ledelse stolte af, og de vil stræbe efter, at det også forholder sig sådan i fremtiden.

Tirsdalens Skole i Randers er landets bedste folkeskole. Det viser en netop offentliggjort analyse fra den liberale tænketank CEPOS. Analysen bygger på tal fra Undervisningsministeriet. Samtidig kommer Tirsdalens Skole ind på en tredjeplads når privatskoler og frie grundskoler tages med i undersøgelsen.

Dermed klarer Tirsdalens Skole sig bedre end alle andre skoler i Randers Kommune.

”Jeg er stolt af Tirsdalens Skole og ønsker dem et stort tillykke med det flotte resultat,” siger formand for Børn- og Skoleudvalget i Randers Kommune, Anders Buhl-Christensen og fortsætter.

”Jeg er sikker på, at det gode arbejde på Tirsdalens Skole fortsætter i det nye år.”

Nuværende leder på Hobrovejens Skole, Mogens Thomassen, var i 16 år leder på Tirsdalens Skole, og for ham er det ingen overraskelse, at skolens ældste elever har klaret sig så flot.

”Vi har altid haft et fagligt fokus og defineret os selv som en faglig skole. Lærerne stiller krav til deres elever. De forventer noget af dem og er i stand til at give dem ambitioner, som eleverne forfølger,” fortæller Mogens Thomassen.

Analysen fra CEPOS indeholder en opgørelse af, hvordan danske grundskoler klarer sig i forhold til hinanden. I sammenligningen bliver skolerne målt på, hvor gode de er til at give eleverne et fagligt løft, når man korrigerer for elevernes sociale og økonomiske baggrund. Ved at se på, hvordan eleverne på den enkelte skole har klaret sig til afgangsprøverne i forhold til landsgennemsnittet og i forhold til elever med samme baggrund, er det muligt at finde ud af, om en skoles elever klarer sig bedre, end man kunne forvente. Og her klarer Tirsdales Skoles afgangselever sig markant bedre. Skolen har altid stræbt efter, at eleverne skulle trives ved at lære.

”Når eleverne kan mærke, at de selv bliver bedre, kan de også mærke det på deres lærere. De kan mærke det derhjemme, og så bliver de motiverede til at fortsætte og blive endnu bedre,” fortæller Mogens Thomassen.

Rollen som leder af Tirsdalens Skole varetages i dag af leder Anne-Mette Thorsen og vice-leder Morten Jakobsen. De overtog ledelsen af skolen ved starten af det nye skoleår, og de har tænkt sig at fortsætte det gode arbejde.

”Vi vil fortsat have høje ambitioner på alle elevernes vegne. Vi vil følge op på hver enkelt elev og sørge for, at de løbende får nye mål,” fortæller Anne-Mette Thorsen.

For Randers Kommunes skoleforvaltning kommer det ikke som en overraskelse, at Tirsdalen klarer sig godt, da man følger med i Undervisningsministeriets tal på området. Og de gode resultater for afgangselever på Tirsdalens Skole, er netop en af årsagerne til, at det er Tirsdalen, som i en netop indført ny skolestruktur i kommunen bliver udskolingsskole for 7.-9. årgang i den sydlige del af Randers. Det har betydet, at Tirsdalens Skole betstår af lærere og elever fra Søndermarkskolen, Vorup Skole, Kristrup Skole og Tirsddalens Skole.

”Vi samlede lærerne fra de fire skoler i foråret i et overgangsråd frem mod det nye skoleår for at sikre, at de bedste erfaringer fra de fire skoler blev inddraget i planlægningsfasen”, fortæller Anne-Mette Thorsen, der suppleres af viceskoleleder Morten Jakobsen.

”Vi følger den nye skolereform og vil arbejde meget med, at den enkelte elev er i fokus,” siger Morten Jakobsen. Netop den enkelte elevs faglighed har altid været i fokus for underviserne på Tirsdalens Skole, og Mogens Thomassen, der tog afsked med Tirsdalens Skole i forået, er sikker på, at skolen også i fremtiden vil udmærke sig.

”Jeg tror, at lærerne fortsat vil arbejde med den enkelte elev, og jeg tror, at de vil fortsætte det gode arbejde,” siger Mogens Thomassen.

”I år skal vi selvfølgelig ryste elever fra fire skoler sammen, og derudover holder vi også fast i et højt ambitionsniveau for alle elever, siger Anne-Mette Thorsen.

 

Mest Læste

Annonce