Skoleelever og professionelle kunstnere går sammen om kulturfestival

Velfærd

10/5/16 11:38

Nick Allentoft

Professionelle kunstnere underviser eleverne, som de til næste år vil arrangere en stor kulturfestival med. Men allerede i disse uger får børn i Randers en forsmag på festivalen.
Randers slår et slag for kreativiteten, når målsætninger fra den nationale skolereform kombineres med en tyvstart af Europæisk kulturhovedstad 2017.  Siden den nationale skolereform blev indført i 2014 har et centralt tema i folkeskolen været ’den åbne skole’, hvor skolen og lokalsamfundet skal samarbejde om at skabe læring på nye måder. Det er dog ingen hemmelighed, at det har været en svær og udfordrende opgave på mange skoler, men nu skal ´den åbne skole’ have et boost i Randers. Kommunen og professionelle kulturinstitutioner sætter øget fokus på kreativiteten i både skoler og daginstitutioner som en del af Europæisk Kulturhovedstad 2017.

”Børnene skal ikke alene have en kreativ udfoldelse, der skal være en langt mere professionel tilgang til vores børns kreativitet, ” udtaler formanden for Børn- og Skoleudvalget, Anders Buhl Christensen, i forbindelse med at kommunen støtter projektet økonomisk.

Seks kulturinstitutioner har allerede taget hul på arbejdet og er i disse uger på tur til skoler og børnehaver. Her bliver børnene undervist af professionelle kunstnere i kreative teknikker, metoder og processer. Det skal munde ud i teaterforestillinger, koncerter og udstillinger. Resultatet kan blandt andet opleves torsdag den 19. maj. Publikummet er børn fra udvalgte skoler og daginstitutioner. Projektet har fået titlen ’Kultur på tur” og er en forløber til børnenes egen kulturfestival ´Spektakel` i sommeren 2017.   ”Randers er en kommune med mange kulturinstitutioner og et stort kulturudbud. Det er vigtigt, at der også er kulturtilbud til børnene, og så har vi en forpligtigelse til at give vores børn et kulturelt opdrag. Den opgave løfter vores kulturinstitutioner på flotteste vis med dette projekt,” udtaler formanden for kulturudvalget, Mogens Nyholm.   Projektet udspringer fra Randers EgnsTeater, der er blevet kendt i teaterkredse over hele landet for at levere børneteater af høj kvalitet. Men i stedet for at nøjes med at børene passivt opleve teater, ønsker Randers EgnsTeater med Kultur på Tur undervisningsforløbet ’Mit Rum, Mit hjem’ at skabe en teaterproduktion med eleverne fra en 3. Klasse på Østervangsskolen.   ”Børnene møder i daginstitutioner og skoler både musik, billedkunst og drama. Med ’Kultur på tur” får klasserne dermed mulighed for at videreudvikle disse kreative kompetencer sammen med en professionel kunstner. Ved at børnene indgår i en teaterproduktion, hvor rammene er et professionelt teater med tekniker, scenograf og instruktør, og ved at de på scenen spiller sammen med en professionel skuespiller, vil børnene opleve, hvordan det er at indgå i en æstetisk scenekunstnerisk ramme. Børnene er superspecialister i at være børn og med afsæt i deres tanker, historier og fantastiske fantasiverden, vil vi producere en forestilling, hvor den professionelle kunst går i dialog med børnenes naturlige evne for at lege og improviserer,” forklarer producent Tine Eibye fra Randers EgnsTeater.

’Kultur på tur’ og ’Spektakel Festival’ involverer de seks kulturinstitutioner; Randers Kunstmuseum, Randers EgnsTeater, Randers Bibliotek, Randers Musikskole, Randers Kammerorkester og ReMida Center Randers. Fra næste år er kultur- og musikhuset Værket også med i projektet, der økonomisk er støttet af Fonden Aarhus2017, Randers Kommune samt Slots-og Kulturstyrelsen.

Billedtekst: ’Kultur på tur’ er en forsmag på ’Spektakel Festival’, hvor alle børn fra Randers Kommune i sommeren 2017 kan afprøve deres kreativitet i samspil med det professionelle kulturliv – eksempelvis på teaterscenen. Fotograf: Henrik Nørgaard Espensen, Randers EgnsTeater.   Det sker i forbindelse med ’Kultur på tur 2016’:   Randers Kammerorkester laver lommemusik: Komponist Mogens Christensen og elever fra Hornbæk Skole skriver sammen et værk til Randers Kammerorkester. Værket udformes sådan at det kan spilles i både en normal koncertform og i en udgave der inddrager de involverende børn. Orkesteret holder en række workshops med eleverne og præsenterer værket, torsdag den 12. maj på Randers Bibliotek i forbindelse med arrangementet ’Hør lige her’ - en "musiklytter" for de 6-10 årige og deres voksne. Denne minikoncert er en forsmag på en større koncert i 2017. ’Mit rum, mit hjem’ på Randers EgnsTeater: Med afsæt i børnenes drømme om hjem og rum udvikler Randers EgnsTeater og de deltagende børn et teaterstykke. Det sker blandt andet i samarbejde med den norske skuespiller og dramapædagog Ida Fugli og den danske scenograf Sus Hagland. Op til forestillingen den 19. maj er der blevet arbejdet i workshops. Elever fra flere skoler inviteres som publikum. (Der er workshop den 17. og 18. maj)   Kunst og national identitet på Randers Kunstmuseum: Sofie Hesselholdt fra kunstnerduoen Hesselholdt & Mejlvang, som har gjort sig bemærket med deres installationskunst såvel i Danmark som i udlandet afholder workshop med to 4. klasser fra Søndermarksskolen. Hesselholdt & Mejlvang er blandt andet kendt for deres flagkunst og temaet er således meget passende national identitet. Workshoppen skal udmunde i elevernes egne flag, som udstilles i 14 dage på Randers Kunstmuseum fra den 19. maj. (Der afholdes workshop 17.-18. maj) Randers Musikskole opbygger et nyt skoleorkester: Siden februar har en almindelig 5. klasse på Hobrovejens Skole modtaget musikundervisning. Elevener har altså på få måneder skulle lære at spille instrumenter. Klassen er nu blevet omdannet til et stort klasseorkester og til lejligheden er der blevet skrevet et helt særligt nummer. Torsdag den 19. maj kl. 11 præsentere orkesteret resultatet på Randers Musikskole. (Der er undervisning torsdag den 12. maj kl. 12-13.)   Et klodset eventyr på tur med bogbussen: Randers bibliotek laver et undervisningsforløb som skal øge børns lyst til lytte til en historie. Ud fra eventyret ’Klodshans’ har børn fra daginstitutioner i Randers skabt en udstilling i bogbussen, som andre børn kan lade sig inspirere af. Eventyrbussen holder parkeret udenfor hovedbiblioteket i Randers den 19. maj. Genbrug og innovation med ReMida på job: Som en del af ’Kultur på tur’ har det lokale ReMida Center i Randers gennemført et forløb sammen med 25 butikker i Randers. Elever og børn fra seks skoler, tre daginstitutioner og kunstskolen Bifrost har været involveret i processen. De har interviewet butikspersonalet eller har taget fotos af butikken, som de derefter har taget udgangspunkt i. Opgaven har været forskellig fra butik til butik, men har det fælles udgangspunkt, at det har handlet om at formidle butikkens historie. Den 19. maj arrangeres en kunstvanding mellem de involverede butikker i Randers Midtby. Udstillingerne kan ses i butikkerne frem til den 22. maj.  

 

Annonce