Studerende skal løse kommunale udfordringer

Velfærd

04/10/2013 09:30

Freja Eriksen

Hvordan gør vi frivillighed på ældreområdet fedt at prale med? Hvordan finder vi de unge frivillige? Og hvordan skal frivillige give ensomme ældre det nærvær, de mangler i hverdagen? De spørgsmål er studerende fra VIA University College i Randers blevet sat til at besvare.

Det er studerende fra Sygepleje- og Pædagoguddannelsen, samt studerende fra uddannelsen Psykomotorisk terapeut, der de næste tre uger skal finde løsninger på virkelighedens udfordringer.

Byd ind på virkeligheden

Randers Kommune har 24 ældrecenter, hvor der på alle er frivillige borgere tilknyttet. Men desværre ikke nok. I projektet, som VIA University College og Randers Kommune står bag, bliver det de studerendes opgave at løse udfordringen om at skaffe flere frivillige hænder til ældreområdet.

”Hvis buddene er bæredygtige nok, kan de sagtens blive til virkelighed,” siger Sigrid Vest Arler, som er frivilligkoordinator på ældreområdet. Sammen med sine to kollegaer Mette Søby og Line Fiil Andersen koordinerer og underviser hun frivillige på ældrecentrene. De tre kvinder præsenterede d. 3. oktober de unge studerende for frivilligområdets råb om hjælp. På Thors Bakke i Randers sad de studerende med ørerne stive og labben i vejret. Projektet blev umiddelbart godkendt af de unge, og buddene væltede allerede ind.

Ensom trods samvær

Sigrid Vest Arler trykker på Enter, og billedet på det hvide lærred skifter. En blå cirkel dukker op.

”Hver fjerde ældre føler sig ensom. Det er en ret stor procentdel,” siger hun. Sigrid peger på cirklen på væggen.

”Det overraskende er, at halvdelen af disse ældre faktisk føler sig ensomme i selskab med andre. Samvær med andre mindsker altså ikke ensomhed. Det gør nærhed derimod,” konkluderer Sigrid. En anden dimension af projektet er, at de studerende i grupperne skal diskutere hvilke frivillige aktiviteter, der kan sættes i gang for at give de ældre nærvær i hverdagen.

Hjerner i blød

”Vi håber på at få en masse nye, gode bud frem i lyset. Vi ved, at unge og ældre mennesker faktisk fungerer rigtig godt sammen. Vi håber, at de studerende vil tænke nyt og kreativt i forsøget på at hverve frivillige og hjælpe vores ældre,” siger konsulent på ældreområdet og tovholder på projektet, Erla Buhl.

Frivilligkoordinatorerne Sigrid, Line og Mette lægger i deres oplæg stor vægt på, at både de frivillige og de ældre ikke kan puttes i ensformige, stereotype kasser.

”Vi har både børn og voksne, som frivilligt hjælper på plejecentrene. Og de ældre må endelig ikke ses som en grå, kedelig masse. Alle ældre har ressourcer, og det er netop dem, vores frivillige skal have frem,” siger Sigrid Vest Arler. De studerendes hjerner skal lægges i blød, da både Peter på 3 år, Maria på 19 og Gerda på 84 skal fylde i tankerne de næste tre uger.

 

Mest Læste

Annonce