Unge mødre kan være en god forretning

06/12/2012 14:41

Randers Kommune

Der kan spares store beløb, når kommunerne hjælper unge mødre. Faktisk viser en cost-benefit analyse, at investeringen i udsatte unge mødre giver et seks gange så højt afkast som en tilsvarende investering i statsobligationer.

Fire kommuner, Odense, Ringsted, Vordingborg og Randers har siden 2010 haft særlig fokus på at støtte unge mødre, og det har vist sig at være en rigtig god ide.

Ud over en social gevinst for både mor og barn, resulterer hjælpen i en betydelig økonomisk gevinst. Således viser en cost-benefit analyse, som Rasmus Højbjerg Jacobsen fra CBS har lavet, at investeringen i udsatte unge møde giver et seks gange så højt afkast som en tilsvarende investering i statsobligationer. Og at samfundet sparer næsten 160.000 kroner for hver eneste ung og sårbar enlig mor, som får hjælp til at blive selvforsørgende.

Både de økonomiske og de sociale erfaringer fra projekterne blev onsdag præsenteret på en konference på Christiansborg, hvor socialminister Karen Hækkerup blandt andet deltog.

”I projekterne har vi et fælles fokus: At synliggøre mors ressourcer og potentialer. Ikke for os professionelle, men for mødrene selv. Og det virker. I Randers har vi fx oprettet studiemødregrupper, og der er ingen tvivl om, at når mødrene i grupperne ser, at en anden ung mor klarer skærene og får studieliv og familieliv til at hænge sammen, så øger det også troen på dem selv,” siger Jeanette Breus Møller, gruppeleder for unge mødre i Randers.

Mødrene bliver mønsterbrydere

De unge mødre, der deltager i projekterne i de fire kommuner, kommer overvejende fra familier uden tradition for uddannelse. Og ser man på statistikken har de markant højere risiko for ikke at få en uddannelse, at ende på livslang offentlig forsørgelse, ligesom der er større risiko for, at deres børn på sigt havner i samme situation. De mangler troen på sig selv og ikke sjældent bliver de mødt med fordomme, der vanskeliggør mønsterbrud.

Men støtten, de unge mødre får gennem i projekterne, kan hjælpe dem med at bryde mønsteret, så de fx kommer i gang med en uddannelse.

”Det er afslappende og dejligt at kunne mødes i en mødregruppe et neutralt sted og især, at der bliver diskuteret vigtige emner med andre i samme situation. Det gør hverdagen lidt lettere” siger Vinni, der er ung mor fra Randers.

Projekterne støtter mødrene i at komme i uddannelse og vedholde den for på sigt at få drømmejobbet og blive selvforsørgende. Alle fire projekter kan melde om stor succes og gode resultater trods forskellige teoretiske tilgange og metoder.

Mest Læste

Annonce