Arbejdsgruppen for SFO og fritidsliv fremlægger deres ideer.

Folkeskolereformen: Den åbne fleksible skole

Velfærd

13/12/2013 12:38

Freja Eriksen

Det begyndte med et idédøgn – en innovationcamp - for eleverne i de ældste klasser i kommunen. Så arbejdede lærerne, pædagogerne, lederne og alle de andre voksne videre med ideerne, og onsdag den 11. december var eleverne igen inviteret til Skørping Hallen for at komme med feedback på resultaterne af de voksnes anstrengelser.

I mangfoldigheden af forslag fra de voksne, var der et gennemgående tema: Skolen skal åbne sig endnu mere overfor samfundet. Eksperterne skal ind i skolen og eleverne skal ud i samfundet og lære og prøve sig af der. Klassen, som vi kender den, er også i spil via mere individuel læring og valgfag, talentklasser og læringscentre på tværs af klasser og skoler. De sociale relationer og sammenhængskraften for eleverne skal til gengæld sikres af morgensamling, længere fælles spisepauser og gennemgående voksne – på tværs af skole og SFO.

- Jeg er glad for den spørgelyst og feedback, vi har oplevet fra eleverne i dag, siger Børn og Ungechef Ulrik Andersen og fortsætter – Mange af de ideer og temaer som de voksne eller professionelle arbejdsgrupper har præsenteret i dag, bygger på ideer, som eleverne selv oprindeligt er kommet med.

Motivation, mening, helhed og læring

Gennem efteråret har styre- og arbejdsgrupper i Rebild Kommune arbejdet med at skabe den fælles ramme, som hver enkelt skole skal udfylde til foråret. Målet har været et fælles pejlemærke for kommunens skoler. De fire arbejdsgrupper har arbejdet med hver sit overordnede tema nemlig organisering af skoledagen, SFO og fritidsliv, understøttende undervisning og den åbne skole. Allerede efter første arbejdsdag blev man enige om at kvalificere og filtrere ideerne med fire dogmer, nemlig motivation, mening, helhed og læring for eleverne.

Børn og Ungechef Ulrik Andersen har deltaget i arbejdet og siger, 

- Vi har lagt vægt på at køre en åben proces med bidrag fra så mange interessenter som muligt. 40 elever og siden 70 lærere, pædagoger, ledere, og folk fra fritids-, kultur- og erhvervsliv, hjulpet os med at tænke åbent og bredt. I dag står vi med resultatet af en proces, som vi kan være stolte af. Vi har fået mange ideer, som vi kan arbejde videre med. Jeg vil også gerne rose arbejdsgrupperne for, at de har holdt fokus på eleverne og skolen, for jeg er godt klar over, at den reform vi sammen har ansvar for at realisere, skaber usikkerhed hos nogle ansatte.

Forslag til organisering af skoledagen i høring

Til august 2014 bliver den nye reform af folkeskolen så til virkelighed. Målet med reformen er, at alle elever skal blive så dygtige, de kan. For at realisere det mål, får eleverne en længere og mere varieret skoledag med mere undervisning, bevægelse og nye undervisningsformer og lektiehjælp.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på deres møde den 4. december at sende forslag om en helhedsmodel for skolerne i kommunen i høring. Tanken bag helhedsmodellen er, at eleverne får en skoledag med mere tid. Det giver bedre mulighed for sammenhængende forløb, længere frikvarterer, spisepauser, mere tid til understøttende undervisning, anderledes aktiviteter, mere bevægelse samt tid til ro og faglig fordybelse.
Helhedsmodellen betyder en skoledag fra kl. 8-15, som gælder for alle elever i indskolingen og på mellemtrin og der er høringsfrist tirsdag den 7. januar.

Den videre proces 

Forvaltningen skriver nu udkastet til indholdet af folkeskolereformen færdigt, deriblandt kataloget over de mange ideer. Skolerne kan så plukke i kataloget alt efter hvad der giver mening lokalt.

Det nye Børne- og Ungdomsudvalg behandler udkastet på deres første møde i januar, og derefter skal det i offentlig høring.

Mest Læste

Annonce