"Det er et spændende samarbejde, vi har med de lokale virksomheder, som er med til at afklare, hvilke kurser, der kan give adgang til et job for den enkelte. Vi har haft borgere på fx rørlæggerkursus, svejsekursus og erhvervsrengøring," siger afdelingsleder i Beskæftigelse, Joan Thyregaard.

God blanding af tilbud får ledige i job eller uddannelse

Velfærd

21/04/2015

Mikkel Sarka

Ringkøbing-Skjern Kommune er en af de kommuner i landet, hvor flest ledige hurtigst løftes videre i enten job eller uddannelse, og årsagen er blandt andet at finde i en god blanding af tilbud til de ledige.

- Der er stort set ingen grupper af ledige, som vi ikke har et målrettet tilbud til, og derfor kommer mange hurtigt ud af ledigheden, siger formanden for Beskæftigelsesudvalget, Linda Nielsen (S).

Der er tænkt på både de, der er under og de, der er over 30 år, på de forsikrede ledige og de, der er på kontanthjælp. Jobcentret er tovholder og initiativtager på flere af tilbuddene, og de føres ud i livet i samarbejde med andre af kommunens afdelinger og organisationer.

Unge på broen er springbræt til uddannelse

Fx arbejder Jobcentret tæt sammen med UU Ringkøbing Fjord, Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern og Sundhedscenter Vest om projektet Unge på broen, der har til formål at bygge bro mellem unge, uddannelserne og arbejdsmarkedet.

  • Med brobygningen kan vi fastholde flere unge i aldersgruppen 18-30 år i uddannelsessystemet og på den måde understøtte Undervisningsministeriet målsætning om, at mindst 95 procent af de 18-30 årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse, siger Linda Nielsen.

Afdelingsleder i Beskæftigelse, Joan Thyregaard, fortæller, at målgruppen er de unge på uddannelseshjælp, som Jobcentret vurderer, kan begynde på en uddannelse inden for et år.

Målet er, at de efter forløbet på Unge på broen går i gang med en uddannelse fx på Teknisk Skole, HF eller EGU.

Jobpakken hjælper voksne videre

Jobcenteret har generelt fokus på kompetenceudvikling, men har valgt at have særligt fokus på at tilbyde kontanthjælpsmodtagere kompetenceudvikling inden for områder, hvor der er efterspørgsel på arbejdskraft.

Borgere på kontanthjælp, som har få faglige kompetencer kan få hjælp via Jobpakken, som er udviklet for at give konkrete faglige kompetencer, som umiddelbart kan bruges på det lokale arbejdsmarked. For tiden har Jobcenteret sådanne forløb inden for metal, byg og anlæg samt rengøring.

Forløbene er en kombination af virksomhedspraktik og kurser.

- Det er et spændende samarbejde, vi har med de lokale virksomheder, som er med til at afklare, hvilke kurser, der kan give adgang til et job for den enkelte. Vi har haft borgere på fx rørlæggerkursus, svejsekursus og erhvervsrengøring, siger Joan Thyregaard.

- De får et kompetenceløft, et boost af selvtilliden og tilbud om virksomhedspraktik. Det åbner døre til et fast job, slår hun fast.

Revalidering hjælper sygemeldte

Ringkøbing-Skjern er desuden en af de kommuner, der fortsat anvender de muligheder, der er for revalidering. Det kommer blandt andet sygemeldte borgere til gode, hvis deres sygdom bevirker, at de er nødt til at skifte til andet job.

I 2014 har ca. 300 borgere været i revalidering, heraf ca. 110 i et længerevarende uddannelsesforløb – typisk en kortere videregående uddannelse (1-4 år), f.eks. byggetekniker, socialrådgiver, pædagog, lærer, designer og produktionsteknolog.

Der etableres også mange revalideringer i samarbejde med virksomhederne, hvor borgere omskoles eller efteruddannes til andet job.

Succesraten er temmelig høj. Ca. 60 procent af alle som revalideres er i arbejde 12 måneder efter afslutningen af forløbet.

Målrettet hjælp efter fyringsrunder

I perioden fra 2012 - 2014 var der otte større fyringsrunder i lokale virksomheder omfattende 793 medarbejdere, men det var ikke mange af de fyrede, der fik lov at gå længe uden at være i job eller uddannelse.

- Ledere og medarbejderne i Jobklar (under Beskæftigelse) var superskarpe til at få trukket varslingsmidler til kommunen, så de, der blev sagt op, hurtigt fik målrettet hjælp til uddannelse og kompetenceløft, fortæller udvalgsformand Linda Nielsen.

Netop den hurtige indsats er stærkt medvirkende til, at man kommer godt videre efter en fyring.

Generelt er de forsikrede ledige job-klar, men nogle har brug opkvalificering eller en efteruddannelse for at komme videre i et nyt job.

- I den forbindelse ser vi meget på de behov, der er i det lokale erhvervsliv, så de ledige gennem kurser og uddannelse kan matche det, siger Susanne Nielsen, der er afdelingsleder i Beskæftigelse.

Mest Læste

Annonce