Roskilde blev ikke frikommune

07/04/2011 10:04

Roskilde Kommune

Roskilde Kommune er desværre ikke blandt de kommuner, der er udtaget til frikommune forsøget, skriver indenrigsminister Bertel Haarder i et brev, kommunen har modtaget 6. april. Af Holger Petersen, Kommunikation

Ministeren har ifølge brevet bemærket Roskilde Kommunes ansøgning vedrørende blandt andet forsøg med inddragelse af frivillige, afbureaukratisering på beskæftigelses-, skole- og ældreområdet og flerårige budgetter.

- Vi var indstillede på at gennemføre et meget offensivt frikommuneforsøg, hvor vi har lagt op til at gå radikalt nye veje i måden, vi løser opgaverne på. Udfordringerne er jo store, både økonomisk og med hensyn til udbuddet af arbejdskraft i fremtiden. Vi valgte at sætte en positiv dagsorden, hvor vi har fokuseret på, hvordan vi kan gøre kommunen bedre, stærkere og mere forankret i den lokale befolkning. Den dagsorden vil vi selvfølgelig arbejde videre med, også selv om vi nu ikke får status som frikommune, siger borgmester Poul Lindor Nielsen.

Afslaget på ansøgningen skal nu drøftes politisk i Økonomiudvalget. Men borgmesteren ser gerne, at der arbejdes videre med den del af kommunens forslag, der drejer sig om medborgerskabet. Det handler om at engagere flere borgere i det lokale samfund og i deres kommune. Mange borgere gør i dag en samfundsnyttig indsats i frivillige foreninger. Og Roskilde har helt unikke erfaringer fra det frivillige arbejde med Roskilde Festivalen, som kan tjene som inspiration til, hvordan flere kan aktiveres for fællesskabets bedste.

- Der er mange frivillige foreninger, som allerede i dag gør meget for fællesskabet. Men der er også mange andre områder, hvor en frivillig indsats kan gøre en stor forskel. I skolen er det fx positivt, at frivillige yder hjælp til lektielæsning og særlig hjælp til svage elever. Og den mentorordning, kommunen har fået i gang på det sociale område, hvor frivillige går ind som voksne støtter for unge, der er kommet ud i kriminalitet, er et andet godt eksempel, siger Poul Lindor Nielsen.
 

Mest Læste

Annonce