Indsats mod livsstissygdomme blandt borgere med psykiske vanskeligheder

Velfærd

04/06/2013 13:56

Rudersdal Kommune

Mere motion, bedre madvaner og rygestopkurser skal - sammen med fokus på at spotte fysisk sygdom tidligere - forbedre livskvaliteten og forlænge levealderen hos disse borgere i Rudersdal.

Borgere med psykosociale handicap og borgere med udviklingshæmning udvikler ligesom den øvrige befolkning i stigende grad livsstilssygdomme.

Studier på området viser, at sundhedsadfærden hos disse borgere er dårligere end hos befolkningen generelt, og at antallet af livsstilssygdomme er højere.

Det medfører en forventet levetid, der gennemsnitlig er 15-20 år kortere end for resten af befolkningens.

”Vi har med støtte fra Region Hovedstaden gennemført en undersøgelse af livsstilssygdomme blandt borgere med psykosociale handicap og udviklingshæmning blandt kommunens borgere, som er tilknyttet Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter i Rudersdal Kommune. Og med afsæt i den har vi vedtaget en handleplan med fokus på en forebyggende indsats og på tidligere at opdage sygdom”, siger Birgitte Schjerning Povlsen (K), formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Undersøgelsen giver et billede af borgernes konkrete sundhedstilstand, de pædagogiske udfordringer, handlemuligheder og uformelle initiativer, der optræder i arbejdet med forebyggelse og tidlig opsporing af helbredsmæssige problemer hos de borgere, der er tilknyttet Rudersdal Aktivitets-og Støttecenter.

Formålet med undersøgelsen har været at skabe et videns-grundlag til at kvalificere en fremtidig forebyggelsesindsats for de borgere, der er tilknyttet centret.

”Det er naturligvis ikke i orden, at denne borgergruppe i mange tilfælde dør tidligt af livsstilssygdomme, som vi ellers bliver stadig bedre til at behandle. Ofte er grunden, at sygdommen opdages for sent,” tilføjer Birgitte Schjerning Povlsen.

Det er baggrunden for, at Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter nu vil ansætte kostvejledere og idrætskonsulenter med den opgave at motivere borgerne til at spise sundere og røre sig mere.

Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter har allerede igangsat nogle af initiativerne fra handleplanen, mens andre vil blive igangsat i den nærmeste fremtid og til næste år.

Bl.a. vil der i eftersommeren blive arrangeret en bevægelses/sundhedsdag med mange spændende aktiviteter for borgere og medarbejdere tilknyttet Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter.

Mest Læste

Annonce