Store erhvervspotentialer i Rudersdal

Politik

10/09/2014 13:21

Suleman Haider

Rudersdal Kommunes erhvervsområder har både store potentialer, men også udfordringer. Det viser en ny analyse fra Cowi, der lægger op til at invitere virksomhederne med til udvikling af kommunens erhvervsområder.

En analyse af erhvervsområderne i Rudersdal Kommune er netop kommet på gaden og resultatet er tydeligt: Rudersdal har en række styrker og muligheder, som kan understøttes i en kommende erhvervsstrategi. Men en række af kommunens erhvervsområder står også over for udfordringer, hvor virksomhederne med fordel kan inviteres med til at finde løsninger.

Analysen fremhæver især Rudersdals unikke situation med det højeste uddannelsesniveau nord for København. Borgmester Jens Ive siger:

”Vi kan se, at mange vælger at slå sig ned her med deres virksomhed, hvor vi har veluddannede borgere, lav ledighed og god infrastruktur. Samtidig er der smukt og grønt, og særdeles gode rammevilkår for medarbejderne, der bor her. Den styrkeposition skal vi selvfølgelig udnytte. Og jeg tror på, at netværk og mere kommunikation er vejen til en ny rudersdalsk erhvervsidentitet.”

Mere styrke med videnserhverv

Analysen peger på Scion-DTU som et meget attraktivt og veldrevet erhvervsområde, der kan udnyttes endnu bedre som vidensområde. Særligt interessante er også erhvervsområderne i Nærum med let adgang til Nærum station. Omvendt peges der også på en nødvendig revitaliseringsstrategi for Birkerød Erhvervsby, hvor flere ejendomme er nedslidte og utidssvarende. I den skærpede konkurrence i Hovedstadsområdet om gode erhvervslejemål kan det være svært for Erhvervsbyen at tiltrække moderne virksomheder med de krav, der stilles i dag. En mulighed er også at omdanne dele af området til boligformål. Netop dette fokus på de fysiske rammer spiller sammen med den dugfriske erhvervsklimaundersøgelse fra Dansk Industri, der ligeledes peger på forbedringspotentialet i forhold til den fysiske planlægning.

”Det er rigtigt, at bl.a. Erhvervsbyen er udfordret, og derfor arbejder vi også lige nu på at få bredere rammer for fysisk planlægning i det område. Nu inviterer vi virksomhederne til dialog om den videre udvikling, og glæder os i første omgang til at få en god fremadrettet snak om de mulige indsatser, når Erhvervs- og Vækstrådet mødes i næste uge”, siger Jens Ive.

Skab netværk for virksomhederne

Cowi-analysen lægger op til at etablere en dialog med virksomheder og grundejere i de væsentligste erhvervsområder. Det kunne fx være i form af virksomhedsforeninger, der kan arbejde sammen med kommunen om områdernes udvikling, så man i fællesskab arbejder for forskønnelse, vedligeholdelse og fornyelse og dermed skaber mere attraktive områder.

Analysen af erhvervsområder blev initieret af kommunen i foråret og består blandt andet af interviews med lokale virksomheder. Analysen skal være med til at kvalificere udviklingen af kommunens erhvervsområder og kommer til at danne grundlag for kommunens næste planstrategi og kommuneplanproces.

 Vedhæftede filerAnalyseaferhvervsområder.pdf

 

Mest Læste

Annonce