Badeværelset behøver ikke ligne et minisygehus

Velfærd

11/11/2014 13:11

Suleman Haider

Silkeborg Kommune har i samarbejde med lokale håndværksfirmaer og Pressalit A/S udviklet et badeværelse med farver, lækkert design og flytbare elementer til nyt plejecenter.

Hvordan får man en balsal af et badeværelse fyldt med hjælpemidler til at tage sig hjemligt ud?

Det giver chefkonsulent for velfærdsteknologi Else Marie Jensen Silkeborg Kommunes bud, når hun sammen med salgschef Claus Albertsen, Pressalit A/S onsdag  er oplægsholder ved den årlige "Konference om byggeri af fremtidens plejebolig". Bag konferencen står Nohr-Con, og den finder sted i København.

Badeværelset bliver testet i forsøgsbolig
Lokale håndværksfirmaer og Pressalit A/S har udviklet badeværelset til en forsøgsbolig, som Silkeborg Kommune har indrettet for at teste nye løsninger og velfærdsteknologi inden byggestart på plejecentret Marienlund med 120 boliger næste år.

OPS-stafetten

Læs de tidligere indlæg i OPS-stafetten her.

Af blandt andre Carl Holst, Christian Bason, Mette Frederiksen og Nicolai Wammen. 

 

"Gennem mange år har vi bygget store badeværelser, for der skal jo være plads til både hjælpere og hjælpemidler. Vi kan ikke undgå det, for arbejdsmiljøet skal være i orden, og der skal også være plads til at ligge ned, men det behøver altså ikke at ligne et minisygehus," siger Else Marie Jensen.

Badeværelset i forsøgsboligen er fleksibelt. Hjælpemidlerne er diskret gemt af vejen, og man kan flytte på både håndvask, toilet og andet inventar. Dermed kan man hurtigt skabe plads til hjælpere, badestol og andre hjælpemidler, og den selvhjulpne får større chance for at klare toiletbesøget selv:

"Når man kan skubbe toilettet hen til håndvasken, kan man selv vaske hænder, lægge makeup og rejse sig og gå derfra med rollatoren. Men på badeværelset er der også plads til hjælpere og en plejekrævende beboer, der ligger ned. Badeværelset bliver fleksibelt og kan indrettes til brugere med forskellige behov", siger Else Marie Jensen.

Det sideforskydelige toilet er udviklet i et offentlig-privat partnerskab mellem Silkeborg Kommune og Pressalit A/S:

"Det giver os mulighed for at udvikle løsninger sammen med en kunde, som har nogle visioner. Vi har fået lov afprøve vore egne ideer og har arbejdet videre med nogle af Silkeborg Kommunes ønsker. Det er lige det samarbejde, vi ofte savner, når vi udvikler noget nyt," siger salgschef Claus Albertsen, Pressalit.

Det nye toilet bliver sat i produktion og vil også blive solgt til andre plejecentre.

Læs mere om:

Konference om byggeri af fremtidens plejebolig

Forsøgsboligen

Mest Læste

Annonce