”Det har overrasket mig, at skolerne er så forskellige, hvad ledelse og samarbejde angår, og det er vigtigt at skabe den rette balance mellem det lokale præg og det fælles grundlag. Undersøgelsen giver en rigtig god platform, når vi skal kigge på, hvordan vi udvikler skoleledelsen i fremtiden. Det er en konkret og grundig analyse af, hvad der kendertegner skoledelsen i Silkeborg Kommune, og det helt særlige er, at den afdækker ledelsen på alle 27 skoler,” siger skolechef i Silkeborg Kommune Huno Kjærsgård Jensen.

Silkeborg vil ruste sine skoleledere til den nye skole: Stor forskel på skolerne og på ledernes holdning til lederskab

Ledelse

20/08/2014 11:45

Nick Allentoft

Konsulentanalyse af ledelsen på samtlige 27 folkeskoler viser store forskelle i holdninger til ledelse og samarbejdet mellem lederne. Det vil Silkeborg Kommune nu gøre noget ved.
Nye netværk for skoleledere og mellemledere. Mere uddannelse og et fælles grundlag for skoleledelsen.   Det er nogle af løsningerne, når Silkeborg Kommune nu sætter ind for styrke ledelsen på de 27 folkeskoler. Målet er at ruste ledere og mellemledere til at stå i spidsen for undervisning og udfordringer i den nye skole. 

Baggrunden er en grundig analyse af indsatsen på lederkontorerne. Med hjælp fra Alexandra Instituttet og VIA University College har Silkeborg Kommune set på ledelsen på samtlige skoler. Og der er stor forskel på skolerne og på ledernes holdning til lederskab og skolereformens udfordringer, konkluderer rapporten "Skoleledelse tæt på eller langt fra". 

  ”Det har overrasket mig, at skolerne er så forskellige, hvad ledelse og samarbejde angår, og det er vigtigt at skabe den rette balance mellem det lokale præg og det fælles grundlag. Undersøgelsen giver en rigtig god platform, når vi skal kigge på, hvordan vi udvikler skoleledelsen i fremtiden. Det er en konkret og grundig analyse af, hvad der kendertegner skoledelsen i Silkeborg Kommune, og det helt særlige er, at den afdækker ledelsen på alle 27 skoler,” siger skolechef i Silkeborg Kommune Huno Kjærsgård Jensen.   Undersøgelsen viser også, at samarbejdet er begrænset trods eksisterende netværk. Skoleledere og mellemledere bliver derfor samlet i fem ledernetværk og 10 mellemledernetværk. Hvert netværk får tilknyttet en konsulent fra skoleafdelingen. Sideløbende bliver der satset på mere uddannelse, udveksling af ny viden og et fælles ledelsesgrundlag:   ”Vi gik i gang med ledelsesgrundlaget, inden rapporten lå helt færdig, og er ved at skabe nye netværk, der både giver ny viden og et fællesskab, hvor man kan dele erfaringer og byrder med andre ledere,” siger Huno Kjærsgaard Jensen.   Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Skolelederforeningen i Silkeborg og Silkeborg Lærerforening, og der er opbakning til initiativet:    ”Det er rart at arbejde i en kommune, der sætter sådan et arbejde i gang. Rapporten dokumenterer nogle ting, som nu bliver fulgt op med nye netværk og et fælles ledelsesgrundlag. Det giver os mulighed for at diskutere, hvordan vi kommer videre, og ledelsesgrundlaget vil give en eksakt fælles opfattelse af, hvad skoleledelse er i vores kommune,” siger Bo Damgaard, formand for Skolelederforeningen i Silkeborg Kommune og leder af Funder og Kragelund Skoler.   Også Silkeborg Lærerforening er med i styregruppen for undersøgelsen. Her lægger formand Johnny Specht vægt på, at skolelederen arbejder strategisk ud fra kendskab til skolens hverdag:   "Rapporten viser, at der er meget stor forskel på skolerne og på hvordan lederne opfatter deres rolle. Hvis vi skal have et fælles skolevæsen, må vi, selv om der er lokalt præg, også have nogle fælles pejlemærker for, hvordan vi udvikler skolen. Set fra vores synpunkt er det væsentligt at have en nærværende leder, der også kommer i skolens maskinrum, det vil sige ude i klasserummene. Det er svært at lægge en strategi, hvis skolelederen kommer for langt væk fra skolens kerneopgave - undervisningen," siger Johnny Specht.   De nye netværk kommer i funktion fra september.  

Mest Læste

Annonce