Kommunaldirektør ville forebygge politisk bøvl: Det handler om god skik under KV17

Politik

30/4/17 5:54

Nick Allentoft

Den første KV-debat har allerede ramt ledelsen i Skanderborg. Nu lægger kommunaldirektør Lisbeth Binderup op til debat om samspillet mellem kommunalt ansatte og politikere. Det rummer mange dilemmaer, skriver hun.
En af kommunens gode vejingeniører står og fortæller om sit arbejde. Vi kan kalde ham Preben. Preben taler om sikker trafik og asfaltveje uden huller, og hans tilhørere er en flok af Liste Q’s kandidater til det kommende byrådsvalg. De suger viden til sig og får en god aften. Det er seriøse politikere, der ønsker føling med virkeligheden, og Preben er stolt af sin profession og har et nuanceret syn på sin arbejdsplads.   Men dilemmaerne lurer. For hvad nu hvis mødet er kommet i stand ved, at Liste Q’s spidskandidat har ringet til den sædvanligvis meget åbne og imødekommende kommune og bedt om foredraget? Hvad hvis Preben er blevet bedt om at briefe kandidaterne trods det, at han personligt er modstander af Liste Q’s politiske linje? Hvad hvis der bliver lagt billeder af ham på Liste Q’s facebookside? Hvad hvis Liste Q senere bruger Prebens oplysninger i valgkampen på en måde, som Preben og hans kolleger finder usaglig? Og hvad hvis det falder de andre partier for brystet, at Liste Q har fået et eksklusivt foredrag?    I min kommune er nogle af disse dilemmaer ikke kun teoretiske, men brandvarme.    God vilje fører til kritik Hvis en institution tager imod et parti i valgkamp med den åbenhed, der ligger os alle i blodet, - så vil vi blive kritiseret for ikke at være partipolitisk neutrale. Det er ikke alle i Byrådet, der vil kritisere det, men nogle vil. Derfor kan lederne i de næste måneder ikke nøjes med det kompas, som udgøres af vores signaturværdier, tillid og åbenhed. Vi må også huske værdien, partipolitisk neutralitet.     Kravet om ligebehandling er trukket skarpt op fra politisk side. Men også set med mine øjne er det sund fornuft. Det svarer til den aftale, der gælder i vores byråd gennem hele valgperioden, nemlig at besøg på arbejdspladser og dialoger med ansatte er noget, som politikerne foretager i fællesskab. På den måde får hele udvalget eller hele Byrådet altid samme viden og samme indtryk.     På de fælles dialogmøder er det ofte lederne og de valgte medarbejderrepræsentanter, som politikerne taler mest med. Politikerne har brug for at fornemme, hvordan ’en helt almindelig medarbejder’ oplever hverdagen. Det spørgsmål kan man i vores organisation få 5.000 forskellige svar på, så her er det en fordel at tale med tillidsrepræsentanterne, der kan udtale sig på vegne af flere end blot sig selv. Tillidsrepræsentanten har god føling med en stor gruppe kolleger og er trænet i at spotte og vurdere fx trivselsproblemer.    Dialogen via de tillidsvalgte kan hjælpe med til, at medarbejdere som Preben ikke føler sig klemt. Nogle kan måske godt blive usikre, når de får spørgsmål fra politikere i valgkamp. Hvad skal svaret bruges til? Hvordan forholder man sig, når man pludselig står over for en af sine politiske chefer?     Kan hurtigt blive misbrugt Jeg kender til ansatte i vores organisation, der har følt sig misbrugt under valgkamp. Jeg forestiller mig, at det kun er sket ganske sjældent. Men hos den enkelte kan følelsen af misbrug blive siddende i kroppen længe. Man bliver gal i skralden og føler sig afmægtig. Årsagen kan være et større politisk spil eller ligge i bitte små ting. Det kan fx være en kandidat, der roser et team eller en medarbejder på en måde, der føles omklamrende.     Politik og valg er heldigvis ikke bare problemer og dilemmaer. Det er heller ikke bare et grundvilkår. Kommunen er et demokrati, og i vores organisation er det en udtalt ambition at medudvikle fremtidens folkestyre. Demokratiet skal leve godt, og det skal være attraktivt for alle at stille op og blive valgt ind i Byrådet. Vi er på vej med et helt katalog over ideer til, hvordan Byrådet kan arbejde for høj valgdeltagelse til november. Der bliver formentlig masser af valgarrangementer rundt omkring i kommunalt regi, ligesom der plejer. Forud for sidste valg tog direktionen initiativ til en aften med info, workshops, quiz og andet godt for gamle og nye kandidater. Det blev en stor succes, så vi prøver igen i år. Initiativerne har alle sammen det til fælles, at de er åbne for alle kandidater fra alle lister.   Tilbage til Preben. Heldigvis kan man sagtens forestille sig, at han hverken får kritik eller føler sig utilpas den aften, han tilbringer sammen med de videbegærlige kandidater fra Liste Q. For det kan jo være, at han er med til mødet som privatperson og ikke som kommunens ekspert. Han deltager, fordi han gerne vil støtte Liste Q. Han har lyst til at dele ud af sin viden til gavn for kandidaternes politiske kamp, og han vil gerne sige sin mening om, hvordan det nye byråd kan gøre kommunen til en bedre arbejdsplads.     Styr på rollerne I så fald er der ikke noget som helst dilemma. Kommunen er ikke part i mødet, og vi behøver hverken tænke på politisk neutralitet eller god personalepolitik. Preben er bare en politisk aktiv borger, der bruger sin ytringsfrihed. Ytringsfrihed er en selvfølge for alle. Også kommunalt ansatte, også ledere, også selv om der er valgkamp, også selv om de eventuelt bruger deres kommunale viden politisk, og også selv om de eventuelt har en kritisk holdning til deres arbejdsplads.    Et repræsentativt Skanderborg Byråd ville have tre-fire medlemmer med kommunal ansættelse. I øjeblikket er der færre. Det kan valget ændre på. Nu må vi se.   Det er vigtigt, at alle kommunens medarbejdere føler sig frie til at udfolde sig politisk, bruge deres ytringsfrihed og tage aktivt del i valgkampen.   Og lederne? Det samme for dem! Plus en ekstra lille opgave på jobbet i at tænke over, at vi som kommunal organisation skal stille partierne lige og sikre gode arbejdsvilkår, så medarbejdere ikke uforvarende hvirvles ind i valgkampen.   FAKTA: Det skrev jeg til vores ledere   Mail nummer 1 – sendt  5. april   Kære kontrakt- og aftaleholdere.   Denne mail handler om særlige forholdsregler op mod valgkampen. Valgkampen kan komme lidt på kollisionskurs med vores grundværdi om åbenhed. Derfor vælger jeg at sende denne her, lidt ’firkantede’ besked om, hvordan I skal forholde jer under valgkampen.      I hverdagen er vi obs på neutralitet og lige behandling i vores samspil med de politiske partier. Op mod valget er der grund til, at alle ledere er ekstra påpasselige.   Kommunens arbejdspladser bør ikke tage imod kandidater, der ønsker at besøge arbejdspladsen eller ønsker at mødes med arbejdspladsens ledere, tillidsfolk, andre medarbejdere eller brugere.  Ledere og andre ansatte bør heller ikke sige ja til at deltage som kommunale eksperter i møder, der er arrangeret af politiske partier eller arrangeret af andre som led i valgkampen. Sådanne besøg og møder ville stille partierne ulige, og der kunne opstå risiko for, at medarbejdere følte sig udnyttet i partipolitisk sammenhæng.   Der kan være mange grunde til, at kandidater til valget ønsker at møde kommunalt ansatte. Det kan være for at få en platform for formidling af politiske budskaber, men det kan også blot være ønsket om at få mere viden og dermed et mere sagligt grundlag for det politiske arbejde. Uanset hensigten, er det dog vigtigt at afvise ønsket med henvisning til vores forpligtelse til neutralitet.   Disse forholdsregler udelukker dog ikke de nuværende byrådsmedlemmer fra at udøve deres politiske hverv som hidtil, fx dialogmøder, udvalgs-besøg, indvielser etc.   Forholdsreglerne udelukker heller ikke, at nye kandidater får lejlighed til at sætte sig ind i kommunens forhold. Hvis det bliver et generelt ønske, kan vi evt. arrangere fælles institutionsbesøg, åben for kandidater fra alle partier. Desuden holder vi i august en intro-aften, hvortil administrationen inviterer alle borgere, der overvejer at stille op til Byrådet eller interesserer sig for det lokalpolitiske arbejde.   Den 21. november, når der er valg til Byrådet, er der også valg til Regionsrådet og til Seniorrådet. Forholdsreglerne i forhold til neutralitet og ligebehandling gælder også kandidater til disse to valg.   Jeg vil bede jer videreformidle mailen til jeres teamledere/daglige ledere m.fl., så der er opmærksomhed om emnet i alle vores ’huse.’   Hvis der opstår tvivl, er I altid velkomne til at ringe og få et godt råd.   Hilsen Lisbeth   Mail nummer 2 – sendt i forlængelse af kritik i medierne ultimo april.   Kære kontraktholdere.   For nogen tid siden skrev jeg til jer om forholdsregler op til kommunevalget. Det handlede om at undgå at stille kandidaterne ulige med hensyn til viden,  og om at undgå, at kommunale medarbejdere føler sig ’brugt’ på en upassende måde under valgkampen.   Allerede mens jeg skrev mailen, kunne jeg mærke i fingerspidserne, at det føltes uvant og u-skanderborgsk at skrive sådan en instruks med ’SKAL’ og ’BØR’ og alle mulige detaljer. Det varede heller ikke særligt længe, før der blev stillet spørgsmål til nogen af detaljerne. Detaljer avler behov for flere detaljer.   Her på det seneste er jeg blevet opmærksom på, at mailen måske tilmed kan læses som en indskrænkning af medarbejdernes ytringsfrihed. Og sådan er den jo i al fald ikke ment! Det korte af det lange er, at jeg på almindelig skanderborg-vis alene burde have skrevet om værdierne og ladet det være op til jeres dømmekraft i hvert enkelt tilfælde at finde de rigtige løsninger.   Og værdierne/meningen med det hele er jo   -          at forebygge, at ledere og medarbejdere kan føle sig misbrugt i valgkampen -          at forebygge, at den kommunale organisation stiller partierne ulige med hensyn til viden   Jeg håber, I vil dele denne mail med alle, som I har sendt den oprindelige mail videre til.   Tak for hjælpen!   Lisbeth