Opråb til regeringen: Borgere kommer i klemme, hvis rusmiddelbehandling flyttes til regionerne

Social

17/04/2018 10:12

Freja Eriksen

Regeringen pønser på at flytte rusmiddelbehandlingen fra kommunerne til regionerne - på trods af, at kommunerne får flere i behandling og skaber bedre effekt, end amterne gjorde. Politikere advarer.

Danske Regioner fremlagde sidst i marts et forslag om at flytte ansvaret for rusmiddelbehandling fra kommunerne til regionerne.  Forslaget kommer i forlængelse af et udspil fra Sundheds- og Ældreministeriet, hvor regeringen varsler, at "Misbrugsbehandlingen på sundhedsområdet for mennesker med psykiske lidelser samles i regionerne".

Den melding vækker bekymring i Skanderborg Kommune. Både blandt de behandlere, som har den direkte kontakt til de sårbare borgere, og politikere. I Skanderborg Kommune er det lykkedes at tredoble antallet af borgere, som får hjælp til at komme ud af et misbrug. 

- Jeg opfordrer politikerne på Christiansborg til at tænke sig rigtigt godt om, inden de bare lige beslutter at flytte rusmiddelbehandlingen fra kommunerne til regionerne. Vi forudser, at en flytning vil få antallet af borgere i behandling til at falde, og at sammenhængen med den sociale og beskæftigelsesmæssige indsats vil gå tabt. Dermed kan sårbare borgere over hele landet komme i klemme, siger borgmester Jørgen Gaarde (S).

Økonomisk incitament i kommunerne

Kommunerne overtog ansvaret for rusmiddelbehandlingen med kommunalreformen i 2007. Dengang var der i amtsligt regi 11.500 borgere i misbrugsbehandling (2006). I 2014 var der i kommunalt regi 16.500 borgere i behandling, dvs. en stigning på 43 %. 

I amtsligt regi blev 28 % af borgerne afsluttet med succes (2006). I 2014 var succesraten i kommunerne på 41 %. Samtidig er behandlingstiden blevet væsentlig kortere. I amtsligt regi var et behandlingsforløb på 422 dage (2006), mens det i kommunerne i gennemsnit er på 227 dage, altså næsten en halvering af behandlingstiden.

Prøv DenOffentlige 2

DenOffentlige er nyheder, debat og videndeling uden betalingsmur

Prøv vores nyhedsbrev og bliv opdateret på Danmarks udvikling og udfordringer hver dag.  

 

Lokalt i Skanderborg Kommune er resultaterne også gode. I Skanderborg Rusmiddelcenter er det lykkedes at øge antallet, der får behandling, fra 99 borgere i 2007 til 297 borgere i 2017. Dvs. en tredobling af antallet. 

- En af forklaringerne på de gode resultater i Skanderborg Kommune er, at samtlige behandlere er efteruddannet og arbejder evidensbaseret med området. Samtidig har vi som kommune et stærkt økonomisk incitament til at hjælpe borgere ud af misbrug. Regionerne har ikke det incitament, og derfor bør rusmiddelbehandlingen selvfølgelig være hos kommunerne, siger Anders Rosenstand Laugesen (V), formand for socialudvalget i Skanderborg Kommune.   

Lokalt samarbejde er afgørende 

Ifølge fagfolk er en af de største udfordringer, når man arbejder med rusmiddelbehandling, at rekruttere de borgere, der har behov for behandling. Det skyldes, at misbrug af alkohol, medicin eller stoffer er forbundet med stor skam.

Skanderborg Rusmiddelcenter samarbejder derfor med fagsekretariatet Børn og Unge, Jobcentret, produktionsskolen, lokale botilbud, SSP, ungdomsuddannelser etc. 

- Det kræver en vedholdende lokal indsats at få borgere med misbrug i tale og få dem i behandling. De ringer ikke bare ud af det blå til et regionskontor og siger "Nu vil jeg ikke være alkoholiker mere". Det er helt afgørende at møde borgerne der, hvor de er. Det er vi gode til i kommunen, fordi vi i forvejen har kontaktflader med borgerne, siger Tage Nielsen (RV), formand for Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget. 

Han forklarer, at kommunen gør en helhedsorienteret indsats over for borgerne, som en region ikke kan gøre. Det kan være f.eks. være i forhold til at hjælpe borgere videre i uddannelse eller beskæftigelse.    

- Mange borgere i misbrugsbehandling får også hjælp af kommunen på andre områder. Derfor risikerer vi med en flytning af opgaven, at misbrugsbehandlingen kommer til at flagre og ikke hænge sammen med de øvrige indsatser. Så bliver det pludselig borgerens problem at få det hele til at hænge sammen, og det er ikke fair over for en målgruppe, som i forvejen har det svært, siger Tage Nielsen.  

De tre politikere foreslår derfor, at Byrådet i Skanderborg Kommune sender et brev til Folketingets Sundhedsudvalg med en appel om at se på kommunernes resultater og vigtige kontaktflader til borgerne, inden en beslutning om eventuelt at flytte rusmiddelbehandlingen træffes.  

 

Mest Læste

Annonce