Vækstforum bakker op bag Skives grønne profil

23/02/2012 13:25

Skive Kommune

Målet er flere arbejdspladser indenfor energi og miljø.Vækstforum med ansvar for regional erhvervsudvikling har på sit møde i går tirsdag sagt ja til at bakke op bag spændende initiativer på Skive-egnen. Der afsættes 3,2 mio. kr. til et projekt, som i løbet af tre år skal skabe grundlag for nye permanente jobs.

De skal komme indenfor energi- og miljøområdet, hvor Skive Kommune og en række private og offentlige aktører allerede har vist både innovation og vilje.

Baggrunden for, at Vækstforum tog sagen op i september sidste år var lukningen af virksomheden Flextronics med 280 ansatte i Skive. Ønsket var at afbøde effekterne af lokal arbejdsløshed ved at skabe en ny erhvervsmæssig vækst på områder, hvor der allerede var taget vigtige lokale skridt. Det var bl.a. indenfor klima-, energi- og miljøområdet, hvor der er en række perspektivrige projekter i gang i Skive.

– Vi nedsatte en fælles taskforce-gruppe med bl.a. regionen og Skive Kommune til hurtigt at se på og sætte nye initiativer i gang, fortæller Bent Hansen – formand for Vækstforum og for Region Midtjylland. Han var her i dialog med bl.a. Skives-borgmester Flemming Eskildsen og en række lokale erhvervsfolk.

– Vækstforum har afsat 3,2 mio. kr. – godt halvdelen af de midler, som initiativet ved Skive har afsat for de kommende tre år. Jeg er glad for, at vi som på Samsø, i Lemvig, Ringkøbing-Skjern og andre steder i regionen kan bakke lokale kræfter op i et projekt, som både drejer sig om arbejdspladser, men som også kan vise vejen for nye energi- og miljøinitiativer. Det er der fremtid i – og behov for i verden. Her er regionen heldigvis med, siger en tilfreds Bent Hansen og fortsætter:

– Vækstforum lægger vægt på, at initiativet bliver skruet sådan sammen, at det kommer virksomhederne til gavn gennem udbygning af virksomhedernes kompetencer og potentialer. At det netop er energien, der skal give væksten ved Skive et kick, er ikke nogen tilfældighed.

– Energien er identificeret som én af Skive Kommunes styrkepositioner. Vi har allerede igangsat mange initiativer. Fra 1993 til 2011 har vi investeret 60,5 mio. kr. i energibesparende tiltag og opnået en besparelse på 97 mio. kr. – og nu går vi endnu længere. De kommende år forventer vi at investere 1 mia. kr. i vedvarende energianlæg og energieffektiviseringer i kommunen, fortæller borgmester Flemming Eskildsen.


FAKTA

Skives energi- og vækstprojekt skal

• skabe overblik og fungere som vidensbank over lokale energirelaterede projekter, relevante lokale virksomheder og andre interessenter, så der kan skabes nyttige og relevante kontakter. Sekretariatet skal bidrage til at flest mulige projekter gennemføres med bedst mulige resultater, og det skal være med til at afdække hvert enkelt projekts lokale erhvervspotentiale

• kortlægge lokale ressourcer og projekter og planer, så lokale virksomheder får de bedste muligheder for at komme i betragtning, når der skal findes partnere til relevante projekter

• skabe kontakter imellem virksomhederne, samt mellem virksomheder og eksterne samarbejdspartnere

• skabe relevante netværk og fora for videndeling og erfaringsudveksling

• facilitere projektudvikling, herunder fundraising til projekter mellem virksomheder, offentlige institutioner og videninstitutioner

• kortlægge kontakter indenfor forskning, tech-trans og erhverv

• fokusere på behov og muligheder for kompetenceudvikling,udvikling af nye uddannelser og vidensmiljøer

• markedsføre aktiviteter, projekter og resultater

• arrangere messer, demonstrationsarrangementer og konferencer om ny viden og lokale succeser

• tilbyde praktisk og administrativ støtte til eksisterende og kommende energiprojekter

Mest Læste

Annonce