Klynger og iværksætteri skal sikre vækst

30/03/2012 11:44

Sorø Kommune

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Sorø Kommune er netop vedtaget i Byrådet.

Den nye erhvervsudviklingsstrategi lægger op til en satsning på klyngedannelse og iværksætteri og understreger vigtigheden af at sikre gode rammebetingelser for både nye og eksisterende virksomheder. Strategien udgør afsættet for kommunens fremtidige tiltag på erhvervsområdet og skal være med til at bane vejen for den vækst som skal sikre fremtidens velfærd.

Borgmester Ivan Hansen siger: ”I en tid hvor vores fælles velfærd er under stigende pres, intensiveres kampen om at tiltrække nye virksomheder. Her er det vigtigt at Sorø Kommune gør sig gældende i konkurrencen med nogle gode rammebetingelser for erhvervslivet. Erhvervsudviklingsstrategien rummer nogle væsentlige prioriteringer som jeg tror på vil styrke de lokale virksomheder og bidrage til at gøre Sorø Kommune til et endnu mere attraktivt sted at etablere sig.”

Strategien definerer en række områder hvor en fokuseret satsning vil skabe nye muligheder for vækst og udvikling. Mest markant er dannelsen af to klynger – en sundhedsklynge og en ”grøn klynge” som omfatter virksomheder der befinder sig i spektret fra jord til bord. Begge grupper af virksomheder er allerede stærkt repræsenteret i kommunen. Tanken bag klyngedannelsen er at udnytte de mange synergier i samspillet mellem virksomheder som opererer inden for samme overordnede felt til

at skabe vækst og udvikling i de to segmenter. Samtidig skal Sorø Kommune positioneres som sund kommune også i forhold til borgere, potentielle tilflyttere og turister.

Mads Birk Kristoffersen, formand for erhvervsudviklingsrådet, siger:

”I erhvervsudviklingsrådet er vi glade for strategien. For at sørge for at vi kommer ud over stepperne har vi allerede nedsat to udvalg som skal konkretisere udviklingen af klyngerne og komme med bud på hvordan de kan implementeres.”

Et tredje fokusområde er iværksætterkulturen i kommunen som skal styrkes gennem blandt andet mentorordning, rådgiverbørs og øget eksponering af de lokale iværksættervirksomheder.

Strategien fremhæver desuden en række rammebetingelser hvor Sorø Kommune skal sørge for at være på niveau eller bedre end sine naboer – herunder intrastruktur og transport, arbejdskraft, sagsbehandling, fysisk planlægning, kommunens image, dialog med erhvervslivet og erhvervsservice. Helt konkret peger strategien på etablering af en ny rundkørsel ved Ellebjergvej/Kalundborgvej og adgang til erhvervsområdet i Pedersborg for modulvogntog.

 

Mest Læste

Annonce