Syddjurs afviser historie om snyd med sygedagpenge

24/11/2011 11:15

Syddjurs Kommune

Avisen.dk og Dansk Metal anklager i en konkret sag Syddjurs Kommune for snyd med sygedagpenge ved brug af anden aktør i sagsbehandlingen. Kommunen afviser beskyldningen og peger på at alle myndighedsafgørelser i sagen er truffet af jobcenteret.

Syddjurs Kommune indgik i juli 2010 en aftale med ISU/Varda omkring sagsbehandling på sygedagpengeområdet. Aftalen følger gældende lov og blev skrevet ud fra den skrivelse som netop var udsendt af Arbejdsmarkedsstyrelsen i juni 2010.

I den konkrete sag, hvor Dansk Metal anklager Syddjurs Kommune for misbrug af anden aktør, er den endelige afgørelse truffet af Syddjurs Jobcenter, sådan som loven foreskriver. En enkelt fodfejl er begået i sagen, da ISU/Varda udsendte et brev om partshøring.

Borgmester i Syddjurs Kommune udtaler:

- Jeg føler mig overbevist om, at kommunens aftale med ISU/Varda følger loven til punkt og prikke. Aftalen blev skrevet med baggrund i en vejledning, der netop var udsendt af Arbejdsmarkedsstyrelsen. I den konkrete sag er jeg ked af, at vi har begået en fodfejl omkring partshøring, det skal der strammes op på. Jeg har forståelse for, at den pågældende borger har været igennem et hårdt forløb. Men i sagen ser jeg dog intet, der tyder på, at det ikke var kommunen, der traf den endelig afgørelse og bider også mærke i, at kommunens underskrift er på afgørelsen.

Dansk Metal hæfter sig ved at ISU/Varda deltog i et opfølgningsmøde mellem borgeren og en afdelingsleder i jobcenteret, men det er der intet usædvanligt ved. På mødet fremlagde sagsbehandleren fra ISU/Varda sagen, men der blev ikke truffet nogen afgørelser.

I forbindelse med sagen vil Syddjurs Kommune overveje, hvordan man kan tydeliggøre overfor borgeren, hvem der har hvilke opgaver. Borgmester Kirstine Bille tilføjer:

- Det skal være klart for borgeren, hvem der behandler ens sag, og hvem der træffer afgørelsen. Samtidig vil jeg understrege, at vi er glade for samarbejdet med ISU/Varda. Det har udviklet vores sagsbehandling og givet gode resultater i forhold til at hjælpe sygemeldte borgere i at komme videre.
Den konkrete sag er anket til Beskæftigelsesankenævnet, og kommunen ser frem til en afgørelse på sagen. Hvis der er noget i afgørelsen fra nævnet, der giver anledning til et eftersyn af sagsbehandlingen, vil kommunen gøre det.

Kommunens aftale med ISU/Varda er skrevet med baggrund i sygedagpengelovens §19 og Arbejdsmarkedsstyrelsens skrivelse om ”Andre aktører i sygedagpengeopfølgningen af 15 juni 2010”. Den siger blandt andet, at en anden aktør kan:

afholde og forpligte den sygemeldte til at møde til opfølgningssamtale
træffe afgørelser om aktive tilbud og forpligte den sygemeldte til at deltage i indsatsen
udarbejde opfølgningsplan
inddrages i opfølgningsopgaver med fx at indhente oplysninger fra læger, vurdere sygemeldtes arbejdsevne, udarbejde ressourceprofil mv.:
 

Mest Læste

Annonce