Træning i eget hjem giver gladere ældre og sparer kommunen for 3,7 mio.

29/03/2012 11:29

Syddjurs Kommune

I Syddjurs Kommune har man i ældreplejen nu rundet 200 borgere, som med støtte fra terapeuter har trænet hverdagens fysiske gøremål for at blive mere selvhjulpne. Det har sparet kommunen for 3,7 mio. kr. i hjemmeplejetimer.

Borgere som kan hjælpes og trænes til at klare sig selv, bliver tilbudt aktiv træning i eget hjem med støtte fra terapeuter og hjælpemidler, frem for at blive tildelt hjemmehjælp. Terapeuten laver i samarbejde med borger og hjemmetræner/hjemmehjælper en plan for træningen. Det er herefter hjemmetræneren/hjemmehjælperen som varetager den daglige træning i hjemmet. Terapeuten følger løbende op og er ansvarlig for at tilpasse træning.

I 2011 har 200 borgere været med i hjemmetræningen og det har givet følgende resultater:

• 28 % er blevet selvhjulpne ud fra fælles mål
• 32 % er blevet delvis selvhjulpne
• 40 % har været uden ændring i efterfølgende tildeling af hjælp på grund af:

- Forløb kompliceret af sygdom
- Formål har været at vedligeholde funktionsniveau
- Borgeren har ikke været motiveret for træning

Den støttede træning i eget hjem har givet et fald i visiterede hjemmeplejetimer svarende til 4.906.000 kr. Med udgifter til terapeuter, hjælpemidler m.m. har kommunen opnået en nettobesparelse er på ca. 3.723.000 kr.

Formand for udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet Ninna Thomsen udtaler:

- Syddjurs træner for en bedre fremtid må siges at være en ægte succes. Vi ved, at de fleste mennesker helst vil kunne klare sig selv. Projektet der har kørt et år, har vist sig at være yderst værdifuldt for mange borgere, medarbejdere og for kommunens økonomi.

At 57 borgere er blevet helt selvhjulpne og 63 borgere delvist selvhjulpne taler sit eget positive sprog. Jeg fryder mig over de positive resultater, og finder det glædeligt at Syddjurs træner for en bedre fremtid ikke længere udelukkende er et projekt, men er kommet for at blive.

Ud over de økonomiske gevinster og den positive effekt hos de ældre, så har træningsprojektet givet et stærkere samarbejde mellem personalet i hjemmeplejen, visitationen og terapeuterne fra træning og aktivitet. Hjemmeplejerne samarbejder med terapeuterne og har en stor del af æren for den enkeltes succes ved at motivere den ældre og følge op på terapeuternes træningsplaner. Det nye samarbejde har givet en ny faglig stolthed som medvirker til at fastholde blikket på de gode resultater. I 2012 vil sygeplejerskerne også blive en stor del af samarbejdet.

Træningen og instruktionen i brug af hjælpemidler for de ældre har fokus på at klare hverdagens fysiske gøremål som er vanskelige for svagere ældre. Det kan være at tage støttestrømer på, toiletbesøg, baderutiner og andre hverdagsrutiner.

Projekt ”Syddjurs træner for en bedre fremtid” blev sat i værk 1. januar 2011 som et etårigt projekt, men er nu blevet permanent.
 

Mest Læste

Annonce