3606 elever kan nu køre gratis med bus

Infrastruktur

31/07/2014 23:20

Nick Allentoft

Med skoleårets begyndelse træder den nye ordning med gratis buskørsel for alle skoleelever i Tønder Kommune i kraft

Når skolernes sommerferie snart er slut, kan alle elever i Tønder Kommune køre gratis med bus inden for kommunens grænser. Ikke kun til og fra skole, men også i fritiden til alle andre formål.

 

En ny ordning om gratis buskørsel for alle elever træder nemlig i kraft ved starten af skoleåret 2014/2015, dvs. fra mandag den 11. august.

Ordningen er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i april og omfatter alle skolesøgende børn fra 0.-10 klasse både på de kommunale skoler og de private skoler.

Det betyder, at i alt 3606 børn og unge nu får glæde af ordningen. De kan hoppe på bussen et hvilken som helst sted i kommunen og køre lige så langt, de vil inden for kommunens grænser. Ordningen omfatter dog ikke X-bus.

 

På første skoledag får eleverne udleveret et buskort, som de skal benytte for at køre gratis med bus. Da buskortene først udleveres på skolen, kan alle børn køre gratis med bus til skole første skoledag uden buskort.

 

Børn, som bor i Tønder Kommune, men går i skole uden for kommunen, vil også få udleveret buskortet på første skoledag. Buskortet gælder dog kun til kørsel inden for kommunen.

Elever på efterskoler både i Tønder Kommune og uden for kommunen skal selv bestille buskort på kommunens hjemmeside på www.toender.dk.

 

Mister man sit buskort, skal man henvende sig på skolen for at bestille et nyt. Det koster i så fald 50 kr.På kommunens hjemmeside kan man finde køreplaner og kort over busruter fordelt på skoledistrikter. Køreplaner mm. kan også findes på de enkelte skoledistrikters hjemmesider.

 

Spørgsmål om ordningen kan rettes til den enkelte skole.

 

Udvidelse af ordningen

I første omgang omfatter den nye ordning som nævnt gratis buskørsel. Men det er et politisk ønske, at eleverne også skal kunne køre gratis med tog. Derfor forhandler kommunen med Arriva om en tog-løsning.

 

Desuden er det senere tanken at udvide ordningen, så også unge på ungdomsuddannelserne kan få gratis befordring inden for kommunens grænser.

Mest Læste

Annonce