Jobrotation er en gevinst for alle

Velfærd

16/08/2013 09:53

Freja Eriksen

Flere arbejdspladser i Tønder Kommune har fået øjnene op for jobrotation. I maj 2013 rullede 26 jobrotationsprojekter i forskellige private og offentlige virksomheder i kommunen

Jobrotation skaber plads til, at ledige kan komme i beskæftigelse, imens fastansatte kan kommer på (efter)uddannelse. Handicap Løgumgård, et bo- og beskæftigelsestilbud med ca. 260 medarbejdere, er en af de arbejdspladser i Tønder Kommune, der med stor succes anvender jobrotationsordningen. Her deltager 97 medarbejdere i et efteruddannelsesforløb som led i en forandringsproces på det organisatoriske felt. Efteruddannelsen er opdelt i perioder, hvor 9 rotationsvikarer varetager de fastansattes opgaver på arbejdspladsen med økonomisk tilskud.

- Vi oplever jobrotation som et værdifuldt redskab i den organisatoriske forandringsproces, som vi gennemgår netop nu på Handicap Løgumgård, fortæller områdeleder Esther Hjorth Petersen.

- Den daglige praksis er blevet udfordret og ikke mindst opkvalificeret både af de nye kompetencer, som vores fastansatte har tilegnet sig via efteruddannelse, men også af de kompetencer, som de 9 rotationsmedarbejdere har tilført”, fortsætter hun.

Nye kompetencer åbner nye muligheder

Jobrotationsordningen tilfører konkret værdi til Handicap Løgumgård i form af at løfte og opkvalificere det samlede kompetencefelt på arbejdspladsen. Det åbner op for nye muligheder, der kan gavne stedet i et større perspektiv.

- Det er nu muligt for os at afprøve forskellige faggrupper i den daglige praksis, samtidig med at jobrotationsordningen styrker vores rekrutteringsgrundlag, lyder det fra Esther Hjorth Petersen, som overvejer muligheden for fremadrettet at anvende jobrotation som et strategisk redskab til at strukturere kompetenceudviklingen på arbejdspladsen.

Bedre udsigter for ledige

Det er ikke kun arbejdspladserne og de faste medarbejdere, der høster store fordele af jobrotationsordningen. Ordningen er i høj grad også med til at forbedre vilkårene og skabe bedre udsigter for ordinære ansættelser til de ledige, der ansættes som rotationsmedarbejdere.

I rotationsansættelserne tilegner de ledige sig nye kompetencer og kvalifikationer samtidig med, at de udvider deres netværk – uden at forbruge af deres dagpengeret i den periode, de er ansatte i en jobrotationsordning.

Tønder Kommune jobroterer næst mest i hele Region Syddanmark

Tønder Kommune udmærkede sig i maj måned 2013 ved at være den kommune i hele Region Syddanmark med næst flest igangværende jobrotationsprojekter. Der var på det tidspunkt gang i hele 26 konkrete jobrotationsprojekter rundt omkring på kommunens forskellige private og offentlige arbejdspladser.

- En vigtig årsag til, at jobrotationsordningen har opnået så stor popularitet og effekt her i Tønder Kommune er i høj grad, at Det Lokale Beskæftigelsesråd har bevilget os økonomisk tilskud til en 1-årig projektansættelse af en jobrotationskoordinator til at iværksætte jobrotationsprojekter i kommunalt regi, fortæller formand for Arbejdsmarkedsudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd i Tønder Kommune, Jørgen Popp Petersen.

Forud for ansættelsen af jobrotationskoordinator, Maiken Skalborg Schmidt, var målsætningen bl.a. at iværksætte flere jobrotationsprojekter på kommunens arbejdspladser.

- Der har indtil nu været etableret 12 konkrete jobrotationsprojekter indenfor kommunens egne arbejdspladser, så vi er fuldt ud tilfredse og ser et stort potentiale med jobrotationsordningen også i fremtiden”, siger en tilfreds Jørgen Popp Petersen.

Private virksomheder jobroterer også

Stadig flere private virksomheder anvender også jobrotation til målrettet opkvalificering af faste medarbejdere fra ufaglært til faglært. Flere lokalvirksomheder i Tønder Kommune er gået sammen om at tage ansvar i kampen for at kompetenceløfte områdets arbejdskraft. Hydro Aluminium og Precision Tubing Tønder, Velux Skærbæk, Bentler Tønder og Hartmann Tønder har alle i samarbejde med EUC Syd og Innovirk gjort brug af jobrotation. Innovirk er en innovativ projektvirksomhed med midler fra Socialfonden, som understøtter innovationen og kompetenceudviklingen på industrivirksomheder i Sønderjylland og på Fyn.

Få hjælp til etablering af jobrotation på din arbejdsplads

Jobrotationskoordinator, Maiken Skalborg Schmidt er tilknyttet Jobcenter Tønder og har den centrale og koordinerende funktion, når der skal iværksættes og etableres konkrete jobrotationsprojekter i Tønder Kommune.

- Jeg hjælper bl.a. med at rekruttere ledige til jobrotationsprojekterne. Samtidig er jeg administrativ sparringspartner for arbejdspladserne, de fastansatte medarbejdere og de ledige for at sikre det bedste udbytte af jobrotation for alle de involverede parter, fortæller Maiken Skalborg Schmidt.

Mest Læste

Annonce