To ugers undervisning flyttede elev syv læringsår i læsning

Ledelse

24/02/2016 14:27

Nick Allentoft

På bare to uger forbedrede en gruppe folkeskoleelever deres evner i dansk og matematik med adskillige læringsår. Resultatet er opnået gennem et kommunalt undervisningstilbud, og Varde Kommune deler her resultaterne.

UngeCampen er Danmarks første eksempel på, at en kommune gennem en særskilt læringscamp gør en ekstraordinær indsats for en gruppe af de ældste drenge i folkeskolen.

Fra lørdag d. 30. januar til fredag d. 12. februar samledes 25 drenge fra Varde Kommunes 7.-9. klasser.

Lederen af UngeCampen, Anne Mette Hede Jensen, er ekspert i styrkebaseret læring og kommunikation. Hun siger om forløbet:

”UngeCampen har været en fantastisk læringsrejse for hver enkelt dreng. Udover markant faglig fremgang og succes, har de hver især fået ny lyst til at lære og styrket troen på, at de kan opnå det, de vil og drømmer om. De har lært at arbejde systematisk ud fra deres egne styrker, og de har set, hvor det kan bringe dem hen. De har valgt at gøre en forskel for sig selv, som kan vise sig at række for livet!”

”Læringsrejsen for drengene er først begyndt. Nu handler det om at blive ved med at sætte en fod foran den anden og fastholde den fantastiske udvikling, de hver især har været en del af. Med forældre og skole som vigtige medspillere skal drengene bruge de nye vaner til at fortsætte de gode takter i deres egen skole. Vi vil stadig mødes med drengene, så vi kan følge op på udviklingen og være tæt på dem i den fortsatte rejse.”

Formanden for Udvalget for Børn og Undervisning i Varde Kommune, Per Rask Jensen, siger om UngeCampen:

”UngeCampen åbner nogle helt fantastiske perspektiver for drengene, og det er jo tankevækkende, at man i så udpræget grad har mulighed for at samle op på nogle unge mennesker, der ellers var faldet markant fagligt bagud i undervisningssystemet.”

UngeCampen havde til formål dels at styrke drengenes faglige niveau inden for dansk og matematik, og dels at udvikle drengenes personlige og sociale styrker inden for områder som selvkontrol, engagement og optimisme.

 

FAKTA

  • På to uger læste de 25 deltagende drenge i alt 12.719 siders tekst og løste 9.036 matematikopgaver.
  • Den faglige læring fokuserede på dansk (læsning og stavning) og matematik (tal og algebra).
  • Den sociale læring fokuserede på syv forskellige karaktertræk: Selvkontrol, engagement, vedholdenhed, social intelligens, taknemmelighed, optimisme og nysgerrighed.
  • UngeCampen i Varde Kommune er inspireret af konceptet fra LøkkeFondens Drengeakademi.
  • Tidligere har Varde Kommune med stor succes afholdt DrengeCampen for lidt yngre elever, hvor lignende metoder blev taget i brug.

RESULTATER

Samlet faglig forbedring

Da drengene ankom til UngeCampen fik de testet deres faglige niveau inden for læsning, stavning og matematik. Da de efter to uger blev testet igen, viste drengene samlet set følgende faglige fremskridt:

Læsning: Forbedring på 3,5 læringsår

Stavning: Forbedring på 2,1 læringsår

Matematik: Forbedring på 3,0 læringsår

De største individuelle forbedringer fagligt

De drenge, der individuelt set udviklede sig mest inden for samtlige kategorier (stavning, læsning og matematik), havde følgende læringsgennemsnit:

1. Dreng C: Forbedring på 4,7 læringsår

2. Dreng E: Forbedring på 4,3 læringsår

3. Dreng A og Dreng G: Forbedring på 3,9 læringsår

De største individuelle forbedringer inden for matematik

De drenge, der individuelt set flyttede sig mest inden for matematik, havde følgende udvikling:

1. Dreng A: Fra 42 % rigtige svar i starttesten til 79 % rigtige i sluttesten (= forbedring på 4,8 læringsår)

2. Dreng B: Fra 33 % rigtige svar i starttesten til 67 % rigtige i sluttesten (= forbedring på 4,4 læringsår)

3. Dreng C: Fra 27 % rigtige svar i starttesten til 60 % rigtige i sluttesten (= forbedring på 4,3 læringsår)

Dreng D: Fra 17 % rigtige svar i starttesten til 50 % rigtige i sluttesten (= forbedring på 4,3 læringsår)

De største individuelle forbedringer inden for læsning

De drenge, der individuelt set flyttede sig mest inden for læsning, havde følgende udvikling:

1. Dreng E: Fra 34 % i starttest til 84 % i sluttest (= forbedring på 7,2 læringsår)

2. Dreng F: Fra 12 % i starttest til 60 % i sluttest (= forbedring på 6,9 læringsår)

3. Dreng G: Fra 10 % i starttest til 50 % i sluttest (= forbedring på 5,7 læringsår)

Største individuelle forbedringer inden for stavning

De drenge, der individuelt set flyttede sig mest inden for stavning, havde følgende udvikling:

1. Dreng C: Fra 42 % rigtigt stavede ord i starttesten til 82 % rigtige i sluttesten (= forbedring på 5,5 læringsår)

2. Dreng H: Fra 40 % rigtigt stavede ord i starttesten til 71 % rigtige i sluttesten (= forbedring på 4,3 læringsår)

3. Dreng I: Fra 39 % rigtigt stavede ord i starttesten til 69 % rigtige i sluttesten (= forbedring på 4,2 læringsår)

Forbedring af personlige og sociale evner

Der er samlet set sket forbedringer blandt drengene inden for alle syv personlighedsmæssige indsatsområder.

Vurderingen er dog forbundet med en vis usikkerhed, idet den er foretaget af drengene selv og således beror på deres egen opfattelse og selvevaluering af egne evner og karaktertræk.

Derudover er der i tolkningen af dataene tillagt en enten positiv eller negativ betoning af de enkelte karaktertræk. At man ofte rækker hånden op i timerne vurderes eksempelvis som mere positivt, end hvis man sjældent gør det.

De største fremgange fandt sted inden for følgende fire områder:

Selvkontrol

64 % af drengene gav overvejende positive vurderinger af sig selv ved slutningen af campen. Inden campens start gjaldt det kun for 37 %.

Derudover gav kun 15 % af drengene overvejende negative vurderinger af sig selv ved slutningen af campen. Inden campen gjaldt det for hele 34 %.

De resterende drenge befandt sig et sted midt imellem.

Vedholdenhed

61 % af drengene gav overvejende positive vurderinger af sig selv ved slutningen af campen. Inden campens start gjaldt det kun for 39 %.

Derudover gav kun 19 % af drengene overvejende negative vurderinger af sig selv ved slutningen af campen. Inden campen gjaldt det for hele 30 %.

De resterende drenge befandt sig et sted midt imellem.

Optimisme

72 % af drengene gav overvejende positive vurderinger af sig selv ved slutningen af campen. Inden campens start gjaldt det kun for 44 %.

Derudover gav kun 12 % af drengene overvejende negative vurderinger af sig selv ved slutningen af campen. Inden campen gjaldt det for hele 34 %.

De resterende drenge befandt sig et sted midt imellem.

Nysgerrighed

40 % af drengene gav overvejende positive vurderinger af sig selv ved slutningen af campen. Inden campens start gjaldt det kun for 20 %.

Derudover gav 48 % af drengene overvejende negative vurderinger af sig selv ved slutningen af campen. Inden campen gjaldt det for hele 68 %.

De resterende drenge befandt sig et sted midt imellem.

 

Mest Læste

Annonce