Kommunen jagter også borgere for at kunne give dem en ydelse

05/03/2013 14:46

Vejen Kommune

Ledige flexjobbere, der er fyldt 60 år, er efter en lovændring 1. januar i år berettiget til en ydelse fra det offentlige, som de ikke kunne få før lovændringen. Vejen Kommune efterlyser borgere, der opfylder kriterierne for at få udbetalt den ydelse, de nu har krav på. Borgerne skal selvfølgelig have den service og ydelse fra det offentlige, de har krav på ifølge loven.

Det er baggrunden for, at Vejen Kommune efterlyser borgere i kommunen, som ifølge en lovændring 1 januar i år nu er berettiget til ledighedsydelse, som de ikke kunne få før ændringen trådte i kraft.

Efterlysningen er møntet på ledige, som er visiteret til fleksjob. Udover at være ledige og visiteret til et flexjob skal de være fyldt 60 år. Endelig skal de være i en situation, hvor de ikke modtager offentlig ydelse i form af førtidspension, ledighedsydelse, kontanthjælp eller fleksydelse. 

Kan man genkende sig selv i dette signalement, opfordrer Vejen Kommune til, at man giver lyd fra sig og kontakter kommunen. 1. januar 2013 trådte en lovændring vedtaget af Folketinget i kraft. Den betyder, at man som ledig flexjobber nu er berettiget til ledighedsydelse efter man er fyldt 60 år. Efter den gamle lov havde man kun ret til ledighedsydelse i et halvt år efter man var fyldt 60 år. 

Mange af disse personer har kommunen kendskab til i forvejen, fordi de er registreret som flexjobbere. Der kan imidlertid være enkelte tilfælde, som kommunen ikke har kendskab til, og hvor de berørte personer heller ikke selv er opmærksomme på de nye regler, forklarer Frede Jensen og Dorthe Matthesen, Borgerservice i Vejen: 

”Et eksempel på, hvem vi efterlyser, er en borger som er flyttet til Vejen Kommune fra en anden kommune. Han eller hun er fyldt 60 år, ledig og visiteret til et flexjob. Efter de gamle regler har vedkommende ikke været berettiget til ledighedsydelse og har heller ikke på grund af for eksempel ægtefællens indkomstforhold modtaget anden offentlig ydelse i form af for eksempel kontanthjælp. Hvis det var situationen, da han eller hun flyttede til Vejen Kommune har vi i vores system ingen oplysninger på ham eller hende, som gør, at vi kan spore vedkommende for at fortælle, at han eller hun nu er berettiget til ledighedsydelse efter de nye regler. Derfor har vi valgt at gå i medierne med denne efterlysning, for selvfølgelig skal borgerne have den ydelse, de har ret til fra det offentlige”. 

Mener man, at man er berettiget til en ydelse efter de nye regler, skal man kontakte Borgerservice, Dorthe Matthesen, tlf. 7996 6798 eller mail: [email protected].  

Mest Læste

Annonce