Mentorordning hæver karaktererne i 9. klasse afgangsprøverne

12/10/2012 14:03

Vejen Kommune

Ordning med lærer-mentor på Grønvangsskolen i Vejen hjælper den enkelte elev med at opnå bedre faglige resultater. Filosofien bag er, at eleverne skal føle, de bliver "set"

Grønvangsskolen i Vejen har indført en mentorordning for alle 9. klasse-eleverne, så hver elev får sin egen lærer-mentor. Det er en lærer, der kan hjælpe eleven med at få struktur på tilværelsen. Læreren kan for eksempel hjælpe eleven med at finde ud af, hvilke lektier han eller hun skal lave, hvornår og med hvem, men det kan også handle om at finde ud af, om eleven har for meget fritidsarbejde.

Ordningen er indført ud fra et ønske om at hæve gennemsnitskarakteren for afgangsprøverne i 9. klasse. Flere undersøgelser viser ifølge chefkonsulent på skoleområdet i Vejen Kommune, Kirsten F. Busk, at ”jo bedre en gennemsnitskarakter, disse elever forlader folkeskolen med, desto større er sandsynligheden for, at de gennemfører en ungdomsuddannelse. Det styrker elevernes selvtillid og mod på at gå videre i uddannelsessystemet”.

Grønvangskolen høster allerede nu de første frugter af mentorordningen, idet det er lykkedes for skolen at hæve gennemsnitskarakteren fra 6,3 i 2011 til 6,8 i 2012. Målet er at opnå en gennemsnitskarakter på mindst 7 i alle fag. Dertil kommer, at skolen har opnået et højere optag til gymnasiet. 36 procent af eleverne gik videre til gymnasiet i 2011, og det tal steg til 44 procent i år. Ifølge Kirsten F. Busk kan det være tegn på, at Grønvangskolen har fat i en metode, der virker, og som andre skoler kan lære meget af. Det kan først ses over år, om indsatsen virker og holder.
Som led i at få skabt bedre faglige resultater har Grønvangskolen desuden valgt i højere grad at involvere og informere forældrene om afgangsprøverne. Hvordan man for eksempel som forælder bedst muligt kan støtte sit barn i forbindelse med prøverne ved blandt andet at sikre sig, at barnet nu også bruger den tid, der er sat af til læsning op til prøverne. De elever, der gerne vil springe over læsedagene, motiveres desuden ved at komme med i studiegrupper, hvor en lærer er støtte for gruppen, og eleverne hjælper hinanden. Endelig har skolen indført en ny slags holdundervisning tilpasset den enkelte elevs måde at lære på, ligesom der i ungdomsskoleregi er et tilbud om kursus i eksamensangst.

Filosofien på Grønvangskolen er, at eleverne skal føle, de ”bliver set”, understreger Kirsten F. Busk: ”Det handler om tættere relationer mellem lærer og elev, forældre og barn samt elevernes relation til hinanden”. Hun pointerer, at skolen ikke er ude i et ”fagligt ræs” for at se bedre ud i en statistik.

Også på andre skoler i Vejen Kommune er der ifølge Kirsten F. Busk taget initiativer til at praktisere tæt og hyppig opfølgning på eleverne med det succeskriterium for øje, at børnene oplever større trivsel, bedre faglige resultater og større lyst til at lære. Det drejer sig om Brørupskolen, Højmarkskolen, Østerbyskolen, Rødding Skole og Bække Skole. Tiltagene kan variere, men et gennemgående træk er, at hver elev får en kontaktlærer, der holder en 15 minutters samtale med eleven hver tredje eller fjerde uge. Disse initiativer er først lige skudt i gang, så det er først ved afgangsprøverne maj-juni næste år, det vil vise sig, hvordan det er gået.  

Mest Læste

Annonce