Hva’ ska’ jeg med kommunen?

Velfærd

21/8/13 8:58

Freja Eriksen

"Hva’ ska’ jeg med kommunen?" spørger mange unge. Et nyt projekt involverer de 15-25 årige i hvordan kommunens serviceydelser kan blive bedre, og hvordan unge kan få indflydelse på de digitale tilbud i bibliotek og Borgerservice.

"Hva’ ska’ jeg med kommunen?” er titlen på et nyt udviklingsprojekt, som inddrager unge fra Vesthimmerlands Kommune og seks andre kommuner i at udvikle serviceydelser og digitale tilbud i forhold til de 15-25 åriges aktuelle livssituation. Det kan være i forbindelse med uddannelse, lægeskift, flytning, udenlandsophold og meget mere. Projektet vil også vise unge, at man kan få indflydelse på bibliotekets aktiviteter og tilbud ved at involvere sig, og at kommunen kan være en direkte medspiller i en række sammenhænge, hvor unge har særlige interesser og behov.

Derfor handler projektet både om demokrati- og samfundsforståelse, om kommunikation og om læring. Der er tale om såvel muligheder som gensidige forpligtigelser.

Mange unge har svært ved at se, at kommunen er noget, der angår dem, eller har betydning for dem. Det til trods for, at en kommune hjælper med at passe dem helt fra de er små, sørger for at der er et skoletilbud samt varetager fx græsslåningen på den lokale fodboldbane. En kommune yder faktisk også hjælp og rådgivning, hvis man vil starte en forening eller lignende.

Men det er ikke noget, der står tydeligt i unges bevidsthed.

Det kan skyldes, at unge ikke har kendskab til, hvad en kommune er for en størrelse, eller at de ikke har behov for rådgivning overhovedet, og det kan skyldes, at kommunen ikke har kendskab til unges behov, eller til hvordan unge kommunikerer og søger informationer.

Der kan også være sproglige barrierer. Kommuner og de offentlige instanser bruger svære ord og begreber, som ofte er meget indforståede. Hvad er fx en ”Forskudsopgørelse”? Det kan være svært at forstå for en ung medarbejder i Rema 1000, som netop har fået sit første fritidsjob. Da er det måske bedre at kalde den årlige registrering til Skattevæsenet for et ”Skattebudget”?

Unge efterlyser tydelig kommunikation med kommunen

Bibliotekerne og Borgerservice i Vesthimmerlands Kommune samarbejder om projektet med biblioteker og borgerservicecentre i seks andre kommuner, med Danmarks Biblioteksforening og konsulentfirmaet Knudsen Syd om at udvikle offentlige serviceydelser og digitale læringsforløb i forhold til den situation, den unge står i lige nu.

I en ny måling blandt unge i de syv kommuner, foretaget af Moos Bjerre Analyse & konsulentfirmaet Knudsen Syd, svarer 46 % af de unge, at de ikke ved, hvad kommunen står for. Og 50 % af de unge efterlyser, at kommunen er tydelig og direkte i kommunikationen med unge. 

37 % ved ikke, at de kan få indflydelse på kommunen og kommunens tilbud, hvis de engagerer sig. 13 % mener ikke, de kan få indflydelse.

Til gengæld viser undersøgelsen, at hele 80 % af de unge adspurgte har betjent sig selv via internettet i forbindelse med bolig, flytning, lægevalg, boligstøtte m.m., mens kun 28 % har valgt at møde fysisk frem i den kommunale Borgerservice. Og her mener 24 % at åbningstiderne er for dårlige.

Biblioteket involverer unge i valgaktiviteter

Undersøgelsen viser også, at hele 55 % af de unge adspurgte i de syv kommuner har stemt ved det seneste folketingsvalg i 2011. Det er en høj valgdeltagelse i forhold til KLs undersøgelser. 38 % havde ikke stemmeret på valgtidspunktet, og kun 7 % ønskede ikke at stemme.

Hvorfor overhovedet stemme? Andre undersøgelser fra DUF og KL viser, at unge er politisk interesserede og politisk bevidste og frivillige engagerede som aldrig før. Men de vælger det formelle demokrati fra.

– Det er vigtigt at vide, at man som ung kan gøre en forskel i kommunen, hvis man selv vil! Det udtaler Bibliotekschef Bo Jacobsen

Derfor involverer biblioteket lokale unge i valgaktiviteter i efteråret.

Et valgseminar for og med unge i alderen 17-25 år bliver gennemført på biblioteket onsdag d 18. september. Temaet er: Hvordan får vi flere unge til stemmeurnerne i november, og hvordan får unge et indblik i demokratiprocesserne?

Seminaret bliver gennemført efter samme skabelon i alle 7 kommuner og arrangementet afsluttes med en fælles opsamling via storskærm og en konkurrence om den bedste idé.

– Aktuelt er vi i gang med at rekruttere unge til seminaret. Vi håber, de vil være en slags ambassadører for os, siger Bibliotekschef Bo Jacobsen

Som folkeoplysende kulturinstitution er det vigtigt for biblioteket, at dette arrangement supplerer de øvrige valgaktiviteter i kommunen på en god måde.

På seminaret kommer der forhåbentlig mange ideer til, hvordan biblioteket og borgerservice kan kommunikere med unge. Ideerne fra valgseminaret vil blive brugt i et tæt samarbejde med kommunen, om at få flere unge til at stemme.   

Biblioteket har allerede taget kontakter til andre kommunale instanser, som fx 10. klasse centret om det fremtidige samarbejde, når det gælder It-læring og det offentlige.

- Vi har fået mulighed for at holde små sessions i på 10.klasses centret. Vi holder 4 møder i september, hvor biblioteket og Borgerservice kommer ud og fortæller om digitale løsninger og tilbud, fortæller Jette Olsen, projektmedarbejder ved Vesthimmerlands Biblioteker.

- Vi ønsker at finde ud af, hvilke formidlingsmetoder der virker, og hvilke, der ikke virker i forhold til unge og de offentlige digitale tilbud!

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce