Rammevilkårene skal være i orden

Infrastruktur

08/08/2013 13:16

Freja Eriksen

Erhvervsudviklingen i Danmarks udkantsområder bliver til stadighed drøftet i forskellige fora. Mandag den 9. september er Vesthimmerlands Kommune vært for et debatforum i Messecenter Vesthimmerland i Aars, med overskriften Udvikling i landet bag motorvejen. Blandt gæstetalerne er Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager.

”Rammevilkårene for at drive virksomhed skal være i orden. For eksempel skal infrastrukturen, og det gælder både den fysiske tilgængelighed og den digitale, være på samme niveau som andre steder”, siger udviklingschefen og tilføjer, at finansieringsmuligheder for virksomheder og borgere ikke må begrænses af ”forkerte” postnumre.

”Vi skal også sikre, at myndigheder og organisationer yder en høj service over for virksomhederne. Med det mener jeg en hurtig og effektiv sagsbehandling. Vi har også en opgave i fortsat at bakke op om ildsjæle og folk med gode idéer, ikke mindst iværksættere”, mener Jørgen M. Jørgensen.

”Som en mindre kommune i udkantsområderne står vi overfor en række udfordringer indenfor erhvervsudvikling. Disse udfordringer kan være svære at løfte på egen hånd”.

Knud Kristensen, borgmester, Vesthimmerlands Kommune, forud for erhvervskonferencen mandag den 9. september i Aars.

Højere uddannelsesniveau

Udviklingschefen for Himmerlands Udviklingsråd slår også et slag for, at uddannelsesniveauet generelt skal være højere, med fokus på de faglige uddannelser. ”Men det stopper ikke her. Medarbejder- og ledelsesudviklingen i de lokale virksomheder skal også understøttes, og så må vi ikke glemme, når vi taler om erhvervsudvikling, at vi skal være åbne for at samarbejde på tværs af kommune- og regionsgrænser”, siger udviklingschef Jørgen M. Jørgensen.

Erhvervsudvikling inkluderer også turistbranchen, som er en betydelig aktør i Vesthimmerland. Som turistchef for VisitVesthimmerland er Anna Oosterhof vant til at samarbejde med andre organisationer.

”Mit bud på en øget udvikling er ikke mindst, at der generelt sker en digital kompetenceudvikling. Det er helt centralt. Men vi skal også have fokus på at indgå strategiske alliancer på tværs af kommunegrænser. Vi er ikke i stand til at skabe udviklingen 100 procent på egen hånd”, siger Anna Oosterhof.

Hun slår også til lyd for etablering af klyngeorganisationer og netværksdannelse som andre nødvendige værktøjer i at fremme erhvervsudviklingen.

”Og så så jeg da også gerne, at der kom mere kommercielt fokus på turistudviklingen. Det kunne ske via partnerskaber mellem offentlige og private aktører”, understreger turistchef Anna Oosterhof.

 

Mest Læste

Annonce