Vil Folketinget lukke Danmark uden for storbyerne?

22/02/2013 12:55

Vordingborg Kommune

Gruppeformændene for samtlige partier i Vordingborg Kommunalbestyrelse appellerer nu samlet til, at hensynet til samfundsøkonomien og fornuften sejrer, når folketingets partier skal beslutte, hvilke kaserner som skal lukke, og heriblandt om det er Høvelte eller Vordingborg. Af Udviklingsdirektør Torben Gleesborg

Vordingborg Kaserne er en af de sidste større offentlige arbejdspladser på Sydsjælland og øerne, hvor Staten for nylig også besluttede at lukke Lindholm og dermed fjerne 80 videnarbejdspladser fra området. Politikerne må nu tage et landspolitisk ansvar for decentrale arbejdspladser.

Hvis ikke de forsvarsøkonomiske fordele kan svinge ud til fordel for Vordingborg, så må de samfundsøkonomiske fordele og hensyn gøre det.

En nedlæggelse af kasernen i Vordingborg vil betyde, at et område med meget høj arbejdsløshed mister yderligere ca. 800 arbejdspladser. Det vil være tæt på en katastrofe og være et stort skridt mod en nedlukning af samfundet.

I forvejen har Vordingborg Kommune en ledighedsprocent på 6,05 mod Allerøds 2,56. Forsvarsforligspartiernes valg står derfor også mellem en kommune med en i forvejen høj arbejdsløshed og en kommune med Danmarks laveste arbejdsløshed.

At Vordingborg kaserne er blevet moderniseret for mellem 250 og 300 mio. kr., og derfor rummer moderne faciliteter for både soldater og administrative medarbejdere, er en af Danmarks mest velholdte og energiøkonomiske kaserner, ligger tæt på både motorvej og Vordingborg station og på et af Sjællands største øvelsesanlæg, som bl.a. Den Kongelige Livgarde benytter, er andre argumenter som burde tale for en bevarelse af Vordingborg Kaserne.

Hvis ikke ovenstående argumenter kan få forsvarsforligspartierne til at træffe beslutning om at bevare kasernen i Vordingborg, så må vi konkludere, at politikerne er villige til at lukke Danmark uden for storbyerne.
 

Mest Læste

Annonce