Bente Sorgenfrey: Vi har brug for et bud på ny styring af den offentlige sektor

Ledelse

24/01/2017 11:40

Daniel Holst

Lad os sætte forsøg med ny styring igang på alle niveauer og i alle sektorer, og så få en Ledelseskommissionen, der giver bud på en ny styring af den offentlige sektor, skriver Bente Sorgenfrey, FTF.

Jeg har en forventning om, at Ledelseskommissionen giver bud på en ny styring af den offentlige sektor.

Det er afgørende, at Ledelseskommissionen arbejder ud fra en tænkning, der giver konkrete bud på en styring, der ikke alene fokuserer og rationaliserer, men også skaber plads til risikovillighed i de faglige vurderinger hos både lederne og de ansatte.

Mens vi venter på Ledelseskommissionen

Se hele vores tema om Ledelseskommissionen her 

Debatten om ledelse og styring af den offentlige sektor blæser stadig med stormstyrke, og New Public Management er flere gange i løbet af 2016 erklæret død. Men hvad kan - om noget - afløse NPM, hvilken styringslogikker bør gælde, og hvordan kommer vi i mål med fremtidens velfærd?

For at fremme god offentlig ledelse har regeringen nedsat en Ledelseskommission, som DenOffentlige følger tæt. 

 

 

Jeg har et ønske om, at Ledelseskommissionen diskuterer, hvordan partnerskaber med de faglige organisationer kan understøtte god styring i den offentlige sektor.

Det kunne være en fordel for både styring og implementering af mål, at der i alle sektorer og på alle niveauer i den offentlige sektor bliver indgået aftaler mellem parterne og sættes forsøg i gang, der kan udvikle nye måder at styre og lede den offentlige sektor på. Det kan frigøre ressourcer og sætte fagligheden i opgaveløsningen i højsædet til gavn for både borgere og ansatte.

Jeg ønsker, at Ledelseskommissionen skal have fokus på, hvordan kvalitet bedst fremmes.

Styringsprincipper og -modeller skal understøtte, at den offentlige sektor leverer velfærd af høj kvalitet til borgerne. Et nyt styringsparadigme skal derfor bidrage til at løfte kvaliteten af den offentlige velfærd. Metoderne og styringsredskaber skal være så tæt på både borgere og ansatte, så begge grupper oplever, at styringen tager afsæt i den hverdag, hvori den skal bruges.

Jeg mener, at nye principper for ledelse skal bygge på tillid og skabe mening.

Ledelse skal sætte retning og være meningsskabende, så de ansatte, der udsættes for ledelse, kan se, at deres opgaveløsning flugter den overordnede retning og mål. Ledelsesgrundlaget i en organisation skal bygge på en grundlæggende tro på at de ansatte. Baggrund for mål og beslutninger skal være forståelig for de ansatte.

Jeg mener, at Ledelseskommissionen bør have fokus på, hvordan ledelse og styring også sikrer engagement og arbejdsglæde.

Nye principper og modeller for styring bør også sikre øget arbejdsglæde. Forudsætningen for kvalitet i velfærdsydelserne er arbejdspladser, der er præget af tilfredshed og engagement hos alle – både ledere og medarbejdere. I dag er tusindvis af offentlige ansatte sygemeldte, fordi de nuværende styringsværktøjer ikke matcher den hverdag, de bruges i. Et opgør med bureaukrati og dokumentation skal frisætte mere tid til kerneopgaven, uden at det svækker borgernes retssikkerhed. Der skal nye, konkrete alternativer sikre både retssikkerhed og gennemsigtighed.

Mest Læste

Annonce