Har du en (miljø)bombe nedgravet i haven?

Bæredygtighed

13/09/2018 16:15

Sune Berg Hansen

Der er masser af forurenende olietanke begravet i de danske parcelhushaver. Det er en tikkende miljø- og økonomi bombe for ejerne. Selv hvis papirerne ser ud til at være i orden kan der være et problem!

Kommunernes mangelfulde kontrol i 80erne kan give økonomiske tømrermænd i dag

Måske er der en skat begravet i din have… men hvis du finder noget stort af metal, er det desværre meget mere sandsynligt, at det er ubehagelig overraskelse.

Både købere og sælgere af parcelhuse skal være på vagt, hvis der er en olietank nedgravet på grunden. De kan forårsage alvorlig forurening og blive en meget dyr ’fornøjelse’.

De farlige sjuskede 80ere

Problemet gælder især fra slut 70erne til slut 80erne. Her står der i flere tilfælde skidt til. Kommunernes kontrol var ikke effektiv, og i flere tilfælde står olietanke som korrekt afblændet, selvom de ikke er blevet det.
Men kommunen har ikke problemet! Den mangelfulde kontrol med de mange nedgravede olietanke kan give alvorlige økonomiske tømrermænd.  Man kan læse en lidt uhyggelig historie fra Birkerød i den her meget grundige fortælling.

Den fine gennemgang er også hovedkilden til det her indlæg.

Miljø og sundhed

En olietank som lækker kan forurene grundvand og selvfølgelig jorden i haven. Det er sundhedsskadeligt for beboerne af huset, og det koster en formue at få det ryddet op.

Forureningen sker enten som fordampning fra jorden og op i huset, eller via grundvandet. Hvis det finder vej til grundvandet kan det spredes ind under boligen. Olie er lettere end vand og kan oprenses (men det er dyrt og besværligt).

Forureningen kan trænge ind gennem revner og sprækker i gulve og vægge, ved afløbsinstallationer, vandledninger og andre rørgennemføringer, gennem hulmure og trappeopgange. Forureningen kan desuden også trænge igennem kloakken, og herfra dampe ind i boligen.  

Selv korterevarende eksponering for oliedampe kan give hovedpine, kvalme og utilpashed (du vil heller ikke opholde dig for længe på en tankstation, vel?). Ved længere tids eksponering, kan det i yderste tilfælde føre til skader på nervesystemet, eller være en medvirkende årsag til udvikling af kræft.

Hvad gjorde man, og hvor er problemet?

Olietankene ligger som efterladenskaber fra en svunden tid. Parcelhusejerne skiftede i stort tal varmesystem til naturgas, fjernvarme, pillefyr eller lignende, men olietankene blev liggende. Der er bare det problem, at medmindre de er håndteret korrekt, kan de give problemer. Der er blevet brugt tre metoder til at gøre olietanken klar til at blive ’glemt’.

  1. Olietanken bliver afproppet eller afblændet
  2. Olietanken bliver tømt, hvorefter den bliver afproppet eller afblændet
  3. Olietanken bliver tømt, fyldt med sand og afblændet

Det er især 1) som giver problemer, for olietanken kan blive gennemtæret og derefter lække og forurene grunden. 3) kan også give problemer, for sandet vil blive olieforurenet, hvis tanken ikke er tømt. Det er tungt og fordyrer fjernelsen af olietanken markant, hvis man også skal fjerne en masse tungt forurenet sand. Hvorfor fik de ikke bare fjernet den? Det tænkte man nok ikke så tungt over den gang, og det er heller ikke billigt (i dagens priser vil det koste ca. 10.000 kroner).   

Mere end 50% af olietankene fra 1980’erne er hverken blevet bundsuget, spulet eller tømt og afblændet efter reglerne. Olietankene har ligget i jorden i mindst 30 år, og risikoen for at der er et hul eller vil opstå et hul på tanken som følge af rustgennemtæring eller lignende, er derfor (alt for) stor. At stå med en olieforurenet grund er tæt på en husejers værste mareridt.

Hvor stort er problemet?

Ifølge en artikel i børsen er der 200.000 nedgravede olietanke i Danmark. Det er mange, og det betyder der er over 3% risiko for, at der er en potentiel miljøbombe i et parcelhus, som er til salg. Men de fleste købere (og måske også sælgere) er slet ikke klar over risikoen eller, at det overhovedet kan være et problem.  

Det er ekstremt dyrt at rydde op efter en olieforurening og i det eksempel fra boligrådgivers blog blev prisen på 700.000 kroner.

Hvad skal man gøre? Hvem har ansvaret?

Sælger har ansvaret i de første 10(!) år. Men hvis uheldet er ude, er det ikke nødvendigvis en trøst. For det første er man sandsynligvis nødt til at køre en dyr retssag for at få sælger til at betale… Det er aldrig sjovt. Og for det andet skal han have noget at betale med! Dertil kommer at en olieforurenet grund er så godt som usælgelig.

Siden de lidt slappe 80ere er det offentlige kommet lidt mere op på dupperne. Nu holder de nøje øje og hvis du kender til en olietank, kan du nu anmelde den her

 

Mest Læste

Annonce