Dagplejen i forandring – Besparelser med uændret serviceniveau?

Velfærd

12/03/2013 11:54

BDO Kommunernes Revision

Dagplejen er i mange kommuner et skattet alternativ til den mere traditionelle dagpasning i form af vuggestuer og børnehaver. I mange kommuner er man dog udfordret i forhold til at overholde dagplejens budget, samtidig med at pasningsudgifterne pr. passet barn stiger.

BDO’s erfaringer fra området viser, at der flere steder er relativt store styringsmæssige udfordringer i den kommunale dagpleje. Disse styringsmæssige udfordringer medfører ofte en ineffektiv drift af dagplejen med budgetoverskridelser til følge.

Det er BDO’s erfaring, at man flere steder kan effektivisere dagplejen og overholde budgettet uden, at det behøver at gå ud over det oplevede serviceniveau.

Én af nøglerne til en effektivt drevet dagpleje er etablering af en gennemsigtig økonomi for området samt etablering af en hensigtsmæssig ledelsesstruktur og af hensigtsmæssige budgetopfølgningsprocedurer. Et væsentligt element i den henseende kan være udarbejdelsen af valid ledelsesinformation og muligheden for at sammenlige egne nøgletal med andre kommuner, da det kan give ledelsen en mulighed for at sigte efter ”bedste praksis”.

Det er BDO’s klare holdning, at ovenstående er nødvendige forudsætninger for den effektivt drevne dagpleje.

BDO har erfaring med udarbejdelse af tildelingsmodeller til området samt implementering af en hensigtsmæssig organisering på området, herunder etablering af en understøttende ledelsesstruktur.

Hertil har BDO udarbejdet en række centrale nøgletal, der adskiller sig fra den ledelsesinformation, man sædvanligvis styrer efter i kommunerne. Disse nøgletal sikrer valide sammenligninger på tværs af kommuner og udgør dermed en væsentlig del af et solidt beslutningsgrundlag for dagplejens ledelse.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte:
Manager, Rasmus Duus
Telefon 24 29 50 16
Mail: [email protected]
 

Mest Læste

Annonce