Effektivisering på Vej- og Parkområdet

Infrastruktur

29/11/2012 13:08

BDO Kommunernes Revision

BDO udfører i dag mange forskellige konsulent opgaver på Vej- og Parkområdet. Den overordnede tilgang til disse ydelser findes i erfaringer, som BDO har opbygget på de kommunale materielgårde og forsyningsvirksomheder.

På Vej- og Parkområdet ser vi udfordringer i, at kommunerne får lavet de rigtige beskrivelser og økonomiske beregninger i forbindelse med kontrolbud. Der har i medierne været ekstra fokus på lige netop denne del. Dette skyldes blandt andet, den til tider meget store datamængde, ”tunge” beskrivelser og komplicerede beregninger, som skal ligge til grund for kommunens aflevering af et kontrolbud.

Med udgangspunkt i vores erfaringer, har vi udviklet forskellige ydelser og værktøjer. Det betyder bl.a. at BDO´s værktøjer inden for specielt taksberegning, kontrolbud og forretningsgange er efterprøvet over en lang periode.

Vores sparring på området går typisk i forhold til igangsættelse/videreudvikling af effektiviseringstiltag, prisberegningsmodeller, udbudsprocesstyring, udarbejdelse af selve kontrolbuddet, herunder udarbejdelse af tilbudstekst og prisberegninger samt sikring af, at kontrolbuddene opfylder kravene i såvel udbudsbetingelserne som de generelle regler for beregning og afgivelse af kontrolbud.

Typisk udfører vi opgaver på følgende områder:

  • Analyse af vej- og parkdriften i kommunerne, herunder personaleressourcer, produktivitet, ressourceudnyttelse, serviceniveau mv., samt en vurdering af områdets samlede effektivitet og konkurrencedygtighed

  • Analyse af centraladministrationen på Teknik og Miljøområdet – herunder en vurdering af uudnyttede muligheder for effektivisering og optimering indenfor det aktuelle serviceniveau

  • Benchmarking af vej- og parkdriften – f.eks. belysning af en række væsentlige aspekter i tilknytning til et eventuelt tværkommunalt samarbejde på vej- og parkområdet. Heri indgår sammenligning af mandskab, produktivitet, ressourceudnyttelse og serviceniveau.

Det siger en af vores kunder, om vores sparring:
“Vi har oplevet, at BDO’s rådgivere arbejder på et højt fagligt niveau fra starten og kommer med unikke krydskompetencer, vi ikke har kunnet finde andre steder på markedet. BDO’s økonomimodel er som skabt til en driftsvirksomhed som vores, der opererer på markedsvilkår i kommunalt regi”, sagt af Thomas Østergaard Jørgensen, entreprenørchef, Slagelse Kommune.

Ønsker du at vide mere om, hvordan vi kan hjælpe jer på vej, er du velkommen til at kontakte Senior Manager Carsten V. Frandsen, telefon 2429 5049, mail: [email protected]
 

Mest Læste

Annonce