Er jeres kommune gearet til en mere sammenhængende ungeindsats?

Ledelse

31/05/2012 00:00

BDO Kommunernes Revision

Der er et stadigt voksende behov for en sammenhængende ungeindsats i kommunerne på tværs af beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet.  Af Partner, Rådgivningschef Claus Lade

Ungeindsatsen er i dag ofte fordelt på flere forvaltninger, og mange kommuner savner et samlet overblik over ungeindsatsen og resultaterne heraf og oplever også, at unge tabes i systemet, fordi informationer går tabt imellem forvaltningerne.

Behovet for et tværgående samarbejde forstærkes sandsynligvis yderligere af kommende reformer på beskæftigelsesområdet, hvor der forventes at blive stillet krav om tværfaglige udviklingsforløb for de svageste og mest sårbare unge. Eller med andre ord – de unge, der i dag får en indsats i flere af kommunens forvaltninger.

Tilrettelæggelse og overblik
For at kunne tilrettelægge en mere sammenhængende indsats er det nødvendigt med overblik over den samlede målgruppe, den eksisterende indsats og de eksisterende rammer. Der bør sættes fokus på de unges samlede indsatsbehov og kortlægges, hvordan kommunens rammevilkår passer til disse behov.

BDO kan bistå med en analyse af den nuværende ungeindsats på tværs af forvaltninger.

Vi kan bistå med bl.a.:

- Analyse af den samlede ungemålgruppe i kommunen

- Analyse af organisation, samarbejde og snitflader

- Ved at få et overblik, bliver I bedre gearet til at skabe sammenhæng i ungeindsatsen og dermed til de kommende reformer. 

Mest Læste

Annonce