Alt er vigtigt: Over 100 strategier i en kommune

Ledelse

02/10/2016 11:02

Nick Allentoft

Har vi egentlig styr på, hvor vi vil hen med kommunen, når har over 100 politikker, strategier og retningslinier, spørger Claus Thykjær, der i foråret tiltrådte som ny kommunaldirektør i Greve Kommune.
I Greve har vi et hav af politikker, retningslinier, strategier og andet godt, der har til formål at styre og retningssætte hverdagen i kommunen. Ved en første sammentælling, er vi kommet frem til, at der er 101 politikker, strategier og retningslinier – nogle politisk bestemte og andre født på den administrative bane.

Vær med i Ledelsesavisen

I samarbejde med Forum for fremtidens offentlige ledelse & styring udgiver Mediehuset DenOffentlige Ledelsesavisen.

Læs Ledelsesavisen #2 lige her

Ledelsesavisen #3 er her

Ledelsesavisen #4 finder du her.

Læs avisen online her, og vil du bidrage med værdifuld viden og konstruktive historier, så bliv udgiver på DenOffentlige.

 

Og vi har faktisk flere end 101 rammesættende dokumenter, hvis vi kigger endnu grundigere efter, fx på økonomiområdet.   Når vi har så mange bud på retninger, er det så i virkeligheden med til at skabe et mudret billede af, hvor det egentlig er vi gerne vil hen med kommunen?   LÆS OGSÅ: FORSKER: Styring i dokumenter skaber mangel på styring   Det spørgsmål arbejder vi for tiden på at blive skarpe på.   Måske kan vi luge ud i nogle af papirerne mens andre kan skrives sammen. Og måske kan vi lave et hierarki, så der sondres mellem papirer, der angiver den overordnede retning mens andre mere har karakter af retningslinier, der sikrer, at vi når frem til der, hvor man politisk gerne vil hen med organisationen og den effekt man gerne vil opnå for borgerene.   Arbejdet med at skabe en mere entydig retning, er et langt sejt træk, der griber fat om den måde vi tænker styring på og hele den måde man politisk rammesætter organisationens arbejde. Det kræver en del drøftelser og at vi sammen øver os på at tænke i nye samspil.   En del af arbejdet består i, at vi i organisationen bliver skarpe på, hvordan vi arbejder med strategi, styring og ledelse. Den del er især lige nu forankret i chefgruppen og direktionen, men vil blive foldet ud til resten af organisationen over den kommende tid.

Du kan eksempelvis læse de seneste præsentationer, der i torsdags blev brugt over for alle kommunens ledere her og her.

En anden – og central - del af arbejdet består i drøftelser mellem det administrative og politiske niveau. Her har vi taget fat på dels at fortælle om, hvilke overvejelser vi gør os på den administrative bane og lagt op til, at vi tager hul på at drøfte, hvordan politikudviklingen måske kan justeres i fremtiden, så vi måske nytænker en del af de nuværende politikker. Igen et langt træk, men det starter med, at vi begynder at tale om, hvad der er godt og skidt ved den nuværende praksis.   For nylig havde vi således en drøftelse med økonomiudvalget om de første overvejelser om den proces vi har sat gang i. Jeg fortalte om min ambition med at få:  
  • Gladere politikere
  • Mere tilfredse medarbejdere, der bedre kan forstå sammenhængene og som kan bringe deres fagligheder i spil inden for de rammer, der er udstukne
  • Gladere borgere
  Generelt var der god og konstruktiv opbakning til arbejdet, dog havde jeg nok overset det med gladere politikere ikke ubetinget var et plus. Et økonomiudvalgsmedlem ville nemlig gerne have sig frabedt at blive gladere, idet det helt givet ville påvirke hans kones syn på ham. Se det havde jeg ikke lige forudset, men i det mindste er vi da i gang med at tale om, hvilken effekt, der skal komme ud af det vi laver :-)

Mest Læste

Annonce