Foto: Joachim Rode

Maja Horst bliver ny bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forskningsfond

Ledelse

29/03/2021 10:48

Theis

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har udpeget professor Maja Horst som ny bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forskningsfond. Maja Horst har stor indsigt i det forskningspolitiske område, og tiltræder formandsposten d. 1. april 2021

Professor Maja Horst er udpeget som ny bestyrelsesformand i Danmarks Frie Forskningsfond per 1. april 2021. Hun afløser Lone Gram, der trådte ind som midlertidig bestyrelsesformand d. 1. januar 2021. Det skete efter den daværende formand professor David Dreyer Lassen blev prorektor for forskning og innovation ved Københavns Universitet og derfor fratrådte sit hverv som bestyrelsesformand i fonden. Med den nye udnævnelse af Maja Horst genindtræder Lone Gram som medlem af bestyrelsen.

"Jeg er virkelig glad for, at Maja Horst har sagt ja til at træde ind som bestyrelsesformand i Danmarks Frie Forskningsfond. Hun har erfaring fra både et erhvervsøkonomisk, humanistisk og teknisk forskningsinstitut. Det giver hende en helt speciel tværfaglig forskningsprofil. . Samtidig er hun kendt som en aktiv stemme i den forskningspolitiske debat. Jeg er sikker på, at fonden vil nyde godt af hendes ekspertise. Der skal også lyde en stor tak til David Dreyer Lassen og Lone Gram for indsatsen," siger uddannelses- og forskningsminiser Ane Halsboe-Jørgensen.

Maja Horst har en lang erfaring med rådsarbejde bag sig og er stadig et aktivt rådsmedlem i en række sammenhænge.

Hun har været medlem af Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse siden 2020 og har derudover bland andet været medlem af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (2014-2019), medlem af ATV og formand for ATV’s tænketank (2018-2020), medlem af bestyrelsen for DMJX (fra 2020) og medlem af bestyrelsen for det norske sektorforskningsinstitut NIFU (fra 2019). Hun har tidligere også modtaget Uddannelses- og Forskningsministeriets Forskningskommunikationspris.

"Jeg er meget stolt og glad for udnævnelsen og vil gøre mig den allerstørste umage for at leve op til den tillid som ministeren har vist mig. DFF udfylder en absolut kerne-rolle i det danske forskningsøkosystem ved at støtte nysgerrighedsdrevne projekter som forskerne selv foreslår. Det er de mange mindre projekter, som vi støtter nu, der lægger grunden til de store gennembrud om 10 år. Forskning handler om at forfølge sin nysgerrighed og systematisk indsamle viden om vores verden. Derfor er det en helt central del af et oplyst og velfungerende samfund. Det glæder jeg mig til at arbejde videre for," siger ny bestyrelsesformand Maja Horst.

Mest Læste

Annonce