Trine Bramsen (S) tiltrådte som forsvarsminister den 27. juni 2019. Foto: Keld Navntoft/Forsvarsministeriet

Ny skandale i Forsvaret: Minister starter undersøgelse

Ledelse

24/08/2020 16:04

Pelle Lindegaard Bügel

I morges og formiddags - mandag den 24. august - sprang en bombe i det danske forsvar. FE-chef Lars Findsen blev sendt hjem og lidt senere kom det frem i en tilsynsrapport, at FE blandt andet har talt usandt og heller ikke har reageret på en mistanke om spionage i Forsvaret.

I fredags blev tre ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste hjemsendt, herunder chefen, men øfrst i dag - mandag den 24. august - kom skandalen ud i offentligheden.

Derfor har Forsvarsministerminister Trine Bramsen (S) sat gang i en undersøgelse, der skal nå til bunds om forholdende i FE - Forsvarets Efterretningstjeneste.

- Jeg ser på sagen med den allerstørste alvor. Det er helt afgørende, at vi kan have tillid til, at vores efterretningstjenester agerer inden for deres beføjelser. Ligesom der ikke må kunne sættes spørgsmålstegn ved, om efterretningstjenesten efterlever forpligtelsen til at samarbejde tæt med kontrol- og tilsynsorganer, siger forsvarsminister Trine Bramsen i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Jeg ser på sagen med den allerstørste alvor. Demokratiets spilleregler er, at vores efterretningstjenester skal agere inden for lovgivningens rammer og loyalt samarbejde med det tilsyn, der på vegne af os allesammen fører kontrol. Derfor skal der gennemføres en uafhængig undersøgelse, men det er vigtigt for mig at understrege, at kampen mod truslerne mod Danmark ikke må gå i stå.

Læs også: Derfor er FE-chef sendt hjem

Af samme pressemeddelelse fremgår det også, at Forsvarsministeriet vil tilrettelægge undersøgelsen af sagen i tæt dialog med Tilsynet med Efterretningstjenesterne, som var den tilsynsenhed, der på baggrund af oplysninger fra én eller flere whistleblowere i efteråret fik nys om, at der foregik urent trav i FE.

Rapport: FE gik udover sine beføjelser

Kort efter at det blev meldt ud til offentligheden, at FE-chef Lars Findsen blev sendt hjem, der udkom Tilsyn med Efterretningstjenesterne (TET) med en rapport, der afslørede flere eksempler på, at FE og dennes ledelse - ifølge tilsynet - ikke har holdt sig indenfor reglerne.

  • FE og FE-chef Lars Findsen har af flere omgange siden tilsynets oprettelse i 2014 og frem til sommeren 2020 i forbindelse med  tilsynets kontroller og møder med FE har tilbageholdt centrale og afgørende oplysninger for tilsynet samt givet tilsynet urigtige oplysninger om tjenestens måde at indhente og videregive oplysninger på
  • Centrale dele af FEs måde at indhente oplysninger udgør en risiko for, at der uberettiget kan være indhentet oplysninger mod danske statsborgere
  • FE's ledelse har undladt at undersøge mistanker om spionage indenfor det danske forsvar
  • Mistanke om ulovlige aktiviteter fra FE's side i form af at indhente og videregive oplysninger om danske statsborgere, der er i strid med dansk lovgivning
  • Ifølge tilsynet har FE også på uberettiget vis behandlede oplysninger om en ansat i tilsynet

Læs også: FE-chef er blevet sendt hjem

I tilsynets rapport om forholdende i FE, der foreslog tilsynet, at loven om Forsvarets Efterretningstjeneste skal kigges efter i sømmene, samt at man opretter en whistleblowerordning indenfor FE. Begge dele er forsvarsminister Trine Bramsen positivt indstillet overfor, siger hun i pressemeddelelsen.

 

 

 

 

 

 

 

Mest Læste

Annonce