Sammen med University College Sjælland vil Zealand Care udvikle produkter, der passer ind i fremtidens velfærdssamfund. Det nye OPI-projekt har fokus på at sikre implementering og konsolidering i kommunerne, økonomisk bæredygtighed og eksportpotentiale.

Studerende inddrages i udviklingen af morgendagens arbejdsmetoder og teknologier

Velfærd

21/10/2014 13:01

Nick Allentoft

Nyt offentligt-privat innovationssamarbejde (OPI) skal udvikle nye produkter på velfærdsområdet, som både kan skabe nye velfærdsløsninger og økonomiske vækstmuligheder. Det er Zealand Care og University College Sjælland, der står bag

”Det er vores mål at bidrage til udvikling af nye modeller for samarbejdet om velfærdsopgaverne, der skaber værdi for alle involverede, og som kan bidrage til at nedbryde barriererne for offentligt-privat samarbejde. Det betyder, at der skal tænkes anderledes visionært. Studerende fra uddannelsesinstitutionerne er fremtidens brugere, og derfor er det yderst vigtigt, at de er med i udviklingen af fremtidige arbejdsmetoder og teknologier,” siger administrerende direktør fra Zealand Care, Birgitte Dam Kræmmergaard.

Læs mere om OPI

Følg vores store tema med fokus på offentlig-privat-innovationssamarbejde, OPI. Klik her.

Sammen med University College Sjælland vil Zealand Care udvikle produkter, der passer ind i fremtidens velfærdssamfund. Det nye OPI-projekt har fokus på at sikre implementering og konsolidering i kommunerne, økonomisk bæredygtighed og eksportpotentiale.

”Ved at etablere strategiske innovationssamarbejder, der inddrager producenter, eksperter og brugere, kan vi skabe unikke testmiljøer, evidens og resultater på bundlinjen, der kan investeres med fokus på udvikling, værdi og reel vækst,” siger Lena Venborg Pedersen, prorektor for University College Sjælland.

Unikt, strategisk samarbejde med ambitioner

Samarbejdet rækker ud over enkeltprojekter og er baseret på åbenhed, transparens og ikke mindst et gensidigt ønske om reelt at videndele, samarbejde og skabe klare veje ind i videnkredsløbet. Det betyder bl.a. at man gensidigt har afdækket kompetencer, snitflader og mulige samarbejdsformer med henblik på at være rustet til et konkret og langvarigt samarbejde med økonomisk bæredygtigt potentiale.  

De to samarbejdspartnere har naturligt forskellige indgangsvinkler til samarbejdet, men målet er fælles. Samarbejdets mål, og succeskriterier er:

Overordnet at fremtidssikre vores samfund ved at udvikle produkter, vi ved er bæredygtige, både i Danmark, men også med eksportpotentiale – herunder at sikre implementering og konsolidering i kommunerne, så man opnår den fulde effekt ude hos brugerne og samtidig skaber basis for feedback, som gør det muligt løbende at optimere og skabe øget værdi i praksisfeltet. Og sidst men ikke mindst at sikre, at samarbejdet bliver økonomisk bæredygtigt og dermed bidrager til vækst til gavn for alle.

”Det er vores mål at bidrage til udvikling af nye modeller for samarbejdet om velfærdsopgaverne, der skaber værdi for alle involverede, og som kan bidrage til at nedbryde barriererne for offentligt-privat samarbejde. Det betyder, at der skal tænkes anderledes visionært. Det er netop eleverne fra uddannelsesinstitutionerne, der bliver de fremtidige brugere, og derfor er det yderst vigtigt, at de er med i udviklingen af fremtidige arbejdsmetoder og teknologier”, siger adm. dir. Fra Zealand Care, Birgitte Dam Kræmmergaard.

University College Sjælland ser frem til at blive omdrejningspunktet for samarbejde mellem alle relevante aktører.

”Ved at etablere strategiske innovationssamarbejder, der inddrager producenter, eksperter og brugere, kan vi skabe unikke testmiljøer, evidens og resultater på bundlinjen, der kan investeres med fokus på udvikling, værdi og reel vækst,” siger Lena Venborg Pedersen, prorektor for University College Sjælland.

 

FAKTA: Om partnerne

Zealand Care er en servicevirksomhed indenfor hjælpemidler, sundheds- og velfærdsteknologi, der har specialiseret sig i at tilbyde og udvikle individuelle, bæredygtige løsninger efter behov.

University College Sjælland (UCSJ) er professionshøjskolen i region Sjælland med særligt fokus på at bringe ny viden ind i uddannelserne med henblik på at sikre, at de studerende bliver uddannet til fremtidens behov, uanset om det handler om de kommende medarbejdere i professioner fra en af de ti grunduddannelser, eller de professionelle, der allerede udøver en profession og som er i gang med en diplomuddannelse eller andre former for efteruddannelse og udvikling. Endelig råder UCSJ over en forsknings- og innovationsafdeling, som er specialiseret i aktions- og følgeforskning med blik for, hvad der virker i praksis.

 

Mest Læste

Annonce