EjendomDanmark stiller spørgsmålstegn ved, om regeringen overhovedet må indføre et huslejeloft. Foto: Shutterstock
EjendomDanmark stiller spørgsmålstegn ved, om regeringen overhovedet må indføre et huslejeloft. Foto: Shutterstock

Er et huslejeloft ulovligt? Grundloven sår tvivl om, hvorvidt Folketinget overhovedet har ret til at indføre det

Lovgivning

20/9/22 10:23

Jens Asbjørn Bøgen

Folketingets partier forventes at vedtage huslejeloftet torsdag.

Torsdag kan politikerne vedtage et huslejeloft ... eller kan de?

En ny juridisk afdækning afslørernemlig, at der er en stor sandsynlighed for, at det vil være ekspropriation. Og det bør få Folketingets partier til at stoppe op og reflektere over, hvad de er i gang med.

Det skriver EjendomDanmark i en pressemeddelelse.

"Det understøtter vores frygt for, at en lovproces i højeste gear ikke afdækker alt. Nu har vi så sikret, at spørgsmålet om ekspropriation er blevet besvaret mere grundigt. Så kan det ikke komme bag på nogen, hvis skatteborgerne ender med at modtage en regning i milliardklassen. Men det er vigtigt, at hver en sten er vendt før vedtagelsen," siger EjendomDanmarks adm. direktør, Peter Stenholm, i meddelelsen.

Hastelovgivning for at hjælpe lejere

Det er professor ved Københavns Universitet Peter Mortensen, der har gennemført den juridiske afdækning på vegne af EjendomDanmark. Han har fået et oplæg om at gennemgå lovudkastet – uden at konklusionen var givet på forhånd.

"Før domstolene har truffet en afgørelse, kan vi ikke konkludere noget endeligt. Men, nu har jeg afdækket spørgsmålet omkring Grundlovens § 73 ud fra forslaget, og det kan bestemt ikke udelukkes, at der er tale om ekspropriation," siger Peter Mortensen.

§73 henviser til netop ekspropriation, som er tvungen afståelse af ejendomsret eller andre formuerettigheder mod fuld erstatning. Ifølge Den Store Danske står de almindelige betingelser i Grundlovens § 73, hvoraf det bl.a. fremgår, at "Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning".

Forjaget lovgivning

Hele processen omkring et huslejeloft har været i et højt tempo. Blandt andet blev alle parter blot givet 66 timer og 16 minutter til at komme med en tilbagemelding på det første lovudkast. Det indeholdt ifølge EjendomDanmark mange udfordringer:

"Vi er ikke eksperter i grundloven, men vi er eksperter i vores medlemmer og deres forhold. Derfor kan vi også se, at forslaget negligerer den administrative byrde og ikke giver klare nok svar på ventilen for at bryde loftet. Sådan kan politikere ikke behandle en hel branche," siger Peter Stenholm.

"Langt de fleste udlejere var i gang med at finde løsninger for de enkelte lejere, hvis der var plads i deres økonomi til det. Ingen udlejere har interesse i at miste gode lejere. Men vi er også i en tid, hvor alt stiger i pris, og det rammer os alle. For er det fair, at regeringen sender regningen direkte videre til en hel branche – og potentielt skatteborgerne?" siger han.

Alternative løsninger

EjendomDanmark er undervejs kommet med flere løsningsforslag til, hvordan udfordringen kunne gribes an. For som det ser ud nu, rammer forslaget skævt:

"Hvis det virkelig handlede om at hjælpe de lejere, der er mest trængt på økonomien, så var boligstøtten det rette værktøj. Det er ikke dem, der får mest gavn af et loft," siger Peter Stenholm.

Den juridiske afdækning er udarbejdet af Peter Mortensen på EjendomDanmarks foranledning. Den kan rekvireres ved kontakt.

Annonce