Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Far frataget samvær med døtre på falsk grundlag

Lovgivning

18/5/21 10:08

LTT

I Danmark bliver der årligt skilt mange par, skilsmisseprocenten lå i år 2020 på 48 procent. I mange af disse skilsmisser er der børn involveret og mange af disse sager ender i Familieretshuset - en myndighed der behandler familiesager.

Stig Pedersen fra Kolding så ikke hans to piger i seks måneder, en afgørelse truffet af Familieretshuset, en afgørelse baseret på, at han havde været indlagt på psykiatrisk skadestue. Sagen er dog den, at Stig Pedersen aldrig har været indlagt på psykiatrisk skadestue det viser dokumenter i sagen som BT har fået indsigt i. Til BT siger Stig Pedersen: “Det er en skamplet på en myndighed, som skulle lave en fair behandling. Mine børn er blevet frataget retten til at se mig, og jeg dem. Familieretshuset har kun kigget på urigtige oplysninger. Det er tyngende, og det gør ondt” 

Højt konfliktniveau
Stig Pedersen fik afslag på at se sine piger med begrundelse i et højt konfliktniveau og med begrundelse i en indlæggelse, som aldrig har fundet sted. Når Familieretshuset modtager sager indhenter de i den forbindelse bemærkninger fra flere instanser. Familieretshuset har i Stig Pedersens tilfælde indhentet oplysninger fra Vejen Kommune hvor Stig Pedersen er bosat. Vejen Kommune skrev i den forbindelse til Familieretshuset: 'far i forbindelse med bruddet har haft det så dårligt, at han er blevet indlagt på psykiatrisk skadestue i Esbjerg'. Det er ordet indlagt på psykiatrisk skadestue Familieretshuset har hæftet sig ved, og altså en indlæggelse der aldrig har fundet sted. 

Aldrig været indlagt
Stig Pedersen har været forbi psykiatrisk skadestue, da verden faldt sammen for ham i forbindelse med bruddet og et mistet job, men han har aldrig været indlagt. På psykiatrisk skadestue blev det vurderet at; ‘Patienten er ikke blevet vurderet svær depressiv, manisk eller psykotisk. Der blev vurderet, at patientens tilstand skyldes belastninger i forbindelse med hans nuværende livssituation.’ 

“Det er ikke retfærdighed”
Til TV 2 udtaler Stig Petersen “Det gjorde fandeme ondt. Det er jo ikke retfærdighed. De afviser mit samvær på baggrund af noget, der ikke har fundet sted." Stig har efterfølgende klaget flere gange over afgørelsen, men Familieretshuset så ikke nogen grund til at ændre på afgørelsen de har derimod sendt sagen videre i retten, som stadfæster afgørelsen den 4. september 2020. 

Opgiver ikke
Stig Petersen opgiver ikke, og bliver ved med at søge samvær med sine piger, i slutningen af november kan han begynde samvær med sine piger igen. Han må nu én gang om ugen hente hans døtre fra institution og se dem indtil kl. 18.00. Fra januar i år, har han ligeledes måtte se dem hver anden uge med en overnatning. Stig Petersen har fået begrundelsen for at han ikke må se sine piger mere, at de er to og fire år, samt fordi de kun har set deres far sporadisk de sidste seks måneder. 

Bliver straffet for andres fejl
Til BT siger Stig Petersen “Familieretshuset straffer mig med minimalt samvær, fordi jeg ikke har set pigerne i seks måneder, men det er Familieretshuset, der fratager mig samværet til at starte med på baggrund af forkerte oplysninger.” Grunden til at Stig Petersen blandt andet igen må se sine børn, er fordi at institutionen hvor pigerne går, har oplyst at pigerne giver udtryk for, at de savner deres far. Stig Petersen har søgt om mere samvær, og den 4. juni bliver det afgjort om han får mere samvær med sine piger. 

B.T har prøvet at få en udtalelse fra moderen til pigerne, de ønsker ikke at medvirke. 

 

Annonce