Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Over 3500 sigtet i 2023: Nu bliver loven strammet endnu mere

Lovgivning

08/02/2024 10:51

J. Bøgen

Det er steget med mere end 1000 siden 2018.

I 2016 trådte den såkaldte Knivlov i kraft. Den gjorde det ulovligt at bære eller besidde knive og blankvåben m.v. på offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger og lign., medmindre det sker som led i erhvervsudøvelse eller til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har et andet lignende anerkendelsesværdigt formål.

I 2018 registrerede politiet i alt 2.470 sigtelser for ulovlig besiddelse af kniv på offentligt tilgængeligt sted. I 2022 var tallet 3.490.

Og nye tal fra politiet viser nu, at politiet i 2023 har rejst i alt 3.540 sigtelser for ulovlig besiddelse af kniv på offentligt tilgængeligt sted.

Allerede inden, tallene fra 2023 kom, indgik regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige den 8. november 2023 Aftale om bandepakke IV – Trygge nabolag i hele Danmark.

Og Bandepakke IV strammer blandt andet lovgivningen på netop knivområdet.

En farlig cocktail

Alle knivoverfald har en forskellig historie og baggrund. Men en del af dem har relation til det kriminelle miljø.

Justitsminister Peter Hummelgaard siger:

"Det må simpelthen aldrig blive hverdag at gå med kniv i Danmark. I 2023 har vi været vidne til adskillige voldsomme knivoverfald. Og bag overfaldene gemmer sig ofre, ulykkelige pårørende, chokerede vidner og en virkelighed, vi hverken kan eller vil acceptere. Læg dertil, at politiet ser en øget tendens til, at bandemedlemmer besidder knive i det offentlige rum. Så har vi ganske enkelt en farlig cocktail, som vi bliver nødt til at handle på. Derfor vil vi som en del af bandepakken stramme skruen og sikre hårdere konsekvenser for bandernes knivoverfald og for ulovlig besiddelse af kniv."

Sigtelser blandt unge på samme høje niveau

Sigtelserne blandt de 15-18-årige for besiddelse af kniv på offentligt tilgængeligt sted har været et fokusområde i arbejdet med bandepakken.

I 2018 rejste politiet 306 sigtelser for besiddelse af kniv på offentligt tilgængeligt sted blandt 15-18-årige. I 2023 rejste politiet 558 sigtelser for besiddelse af kniv på offentligt tilgængeligt sted blandt de 15-18-årige.

Mens det totale antal sigtelser på landsplan er faldet i perioden fra 2022 (592 sigtelser) til 2023 (558 sigtelser), ses et højere antal sigtelser i 2023 i blandt andet Nordjyllands Politi, Københavns Vestegns Politi og Københavns Politi, når man sammenligner med året før.

Således blev der for eksempel i Københavns Politi i 2022 rejst 104 sigtelser, mens der i 2023 blev rejst i alt 145 sigtelser blandt de 15-18-årige for besiddelse af kniv på offentligt tilgængeligt sted.

Justitsminister Peter Hummelgaard siger:

"Jeg er meget bekymret for udviklingen i sigtelser blandt de unge. Særligt i lyset af, at der har været flere historier om voldsomme knivoverfald i 2023, som har involveret meget unge mennesker. Man skal ikke have en kniv med sig i skole eller i ungdomsklubben. Og derfor kommer vi ikke bare til at sikre, at bandernes knivoverfald får hårdere konsekvenser. Det kommer også til at blive en skærpende omstændighed, hvis man bærer kniv på f.eks. uddannelsesinstitutioner, ungdomsklubber eller på ungdomsskoler."

Den nye lovgivning forventes at kunne træde i kraft d. 1. juli 2024.

Mest Læste

Annonce