Arbejdsløse får nu bedre aktivering

06/07/2011 13:15

Beskæftigelsesministeriet

Flere arbejdsløse får virksomhedsrettet aktivering. I maj var godt halvdelen af alle aktiveringstilbud virksomhedsrettede. Et halvt år tidligere var det kun godt fire ud af ti. Dermed får godt 8.700 flere arbejdsløse et virksomhedsrettet aktiveringstilbud end i november.

Det viser nye tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har belyst aktiveringsindsatsen efter at refusionerne blev lagt om i efteråret 2010.

Samtidig viser ny forskning, at virksomhedsrettet aktivering har gode effekter og er den rigtige vej til at få ledige i job.

Aktiveringstjekket, som beskæftigelsesminister Inger Støjberg satte i værk for præ-cist et år siden, har fået luget ud i den nytteløse aktivering og sendt flere arbejdsløse ud på landets virksomheder i job med løntilskud eller virksom-hedspraktik. Det er sket ved at omlægge refusionerne, så kommunerne i dag får en høj refusion, når de giver arbejdsløse tilbud ude på virksomhederne.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg glæder sig over, at arbejdsløse i dag får bed-re aktivering:

- Vi ser lige nu, at langt flere arbejdsløse får tilbud på virksomhederne. Jeg er rigtig glad for, at kommunerne meget hurtigt har fået omlagt aktiveringsindsatsen. For et tilbud på en virksomhed er for langt de fleste den bedste måde at komme tilbage i job.

- To helt nye undersøgelser bekræfter, at virksomhedsrettet aktivering har gode effekter, og får arbejdsløse hurtigere i job. Det viser, at det var rigtigt, at vi i efteråret omlagde refusionerne, så det ikke længere kan betale sig for kommunerne at sende arbejdsløse på billige massekurser.

- Selvom det går den rigtige vej med at give arbejdsløse meningsfuld aktivering, så er der stadig et potentiale i nogle kommuner for at få indsatsen endnu mere virk-somhedsrettet, siger Inger Støjberg.

Professor Michael Svarer og Michael Rosholm har netop færdiggjort et stort review som bekræfter, at privat løntilskud hjælper folk i job og ud af arbejdsløshed. Samtidig viser rapporten, at der også ser ud til at være positive virkninger af virksomhedspraktik.

Anvendt KommunalForskning (AKF) har offentliggjort en undersøgelse, som viser, at et job med løntilskud virker effektivt, når indvandrere fra ikke-vestlige lande skal ind på arbejdsmarkedet.
 

Mest Læste

Annonce