Beskæftigelsesministeriet får ny organisation og udmønter 'Effektiv administration'

15/02/2012 10:55

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet foretager nu en række ændringer i organisationen. Det sker som følge af de ændringer i ministeriets samlede opgaveportefølje, der fulgte med regeringsdannelsen i begyndelsen af oktober 2011. Den 8. februar 2012 opretter ministeriet to nye styrelser:

Arbejdsmarkedsstyrelsen får nye og andre arbejdsopgaver. Styrelsen skal fremover tage sig af den generelle beskæftigelsesindsats i Danmark, herunder beskæftigelsesindsatsen for indvandrere. Styrelsens hovedopgave er at sikre et effektivt arbejdsudbud ved at hjælpe mennesker i job eller uddannelse.

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering oprettes. Den nye styrelse skal bidrage til et øget arbejdsudbud gennem international rekruttering og ved at fastholde borgere, som risikerer at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesministeriet opretter også fra 1. marts 2012 en ny fælles HR-enhed for hele Beskæftigelsesministeriet. HR-enheden bliver en del af departementet.

Derudover er der også foretaget en mindre organisationsændring i departementet for at målrette og effektivisere presse- og kommunikationsarbejdet. Pr. 1. februar er der oprettet to nye enheder. En presseenhed med tre ansatte, der rådgiver og hjælper ministeren med at betjene pressen og håndtere pressehenvendelser. Og en koncernkommunikationsenhed, der varetager alle øvrige kommunikationsopgaver.


Departementschef Bo Smith udtaler:

- Med organiseringen får Beskæftigelsesministeriet to nye slagkraftige styrelser, som har fokus på at øge det effektive arbejdsudbud. Styrelserne får mulighed for at specialisere sig – både når det gælder den generelle indsats for at hjælpe borgere i job eller uddannelse, og når det gælder om at få skabt en mere helhedsorienteret indsats for personer, der risikerer at miste kontakten til arbejdsmarkedet. Jeg er sikker på, at vi med vores nye organisering er godt rustet til at håndtere fremtidens udfordringer på arbejdsmarkedet, siger departementschef Bo Smith.

Med den nye organisering består

Beskæftigelsesministeriet samlet set af departementet og fem enheder: Arbejdsmarkedsstyrelsen, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, Arbejdstilsynet, Arbejdsskadestyrelsen og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.


Handlingsplan for ’Effektiv administration’
Beskæftigelsesministeriet melder desuden i dag ud om de besparelser, der følger af regeringens initiativ ’Effektiv Administration’. Ministeriet skal spare 20,6 mio. kr. i 2012 og 40,2 mio. kr. fra 2013 og årene frem.


Ministeriet har besluttet at gennemføre følgende initiativer, så ministeriet lever op til sparekravene i ’Effektiv Administration’:

•Etablere en fælles HR-enhed
•Modernisere tilsynet med kommuner og a-kasser
•Målrette beskæftigelsessystemet
•Forenkle og målrette Arbejdstilsynets informations- og vejledningsindsats
•Lade Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering flytte sammen på én adresse
•Effektivisere indkøb
•Sammentænke og effektivisere administrationen af puljer
•Digitalisere mere i Arbejdstilsynet


Besparelserne betyder, at Beskæftigelsesministeriet er nødt til at tilpasse antallet af medarbejdere. Ministeriet har først indgået en række aftaler med medarbejdere om frivillig fratræden og har desuden arbejdet intensivt med at omplacere medarbejdere. Ministeriet og styrelser skal samlet set afskedige 23 personer. De berørte personer er alle blevet varslet i dag.
 

Mest Læste

Annonce