Danmark har den 7. laveste ledighed i EU27

13/05/2013 12:13

Beskæftigelsesministeriet

Den samlede ledighed i EU27-landene var i marts 2013 på knap 11 pct. af arbejdsstyrken, når der tages højde for sæsonudsving. Dermed har ledigheden i EU27 under ét været uændret de seneste tre måneder.

Det viser nye tal fra Eurostat.

Danmark havde i marts 2013 den 7. laveste ledighed i EU27, jf. figur 1. Således ligger Danmark under gennemsnittet for EU27 – med en højere ledighed end Tyskland og Nederlandene, og en lavere ledighed end Storbritannien og Sverige.

Grækenland og Spanien havde den højeste ledighed blandt EU27-landene i den nye opgørelse, hvor mere end hver fjerde i hhv. den græske og spanske arbejdsstyrke var ledig. Den laveste ledighed i EU27 var i Østrig med 4,7 pct. ifølge den internationale opgørelse.

Ledigheden er steget i EU27 som følge af krisen. I de lande, som vi normalt sammenligner os med, begyndte ledigheden at stige på omkring samme tidspunkt i sommeren 2008. Men krisens påvirkning af ledigheden har været forskelligt fra land til land.
Den svenske ledighed var før krisen næsten dobbelt så høj som den danske, men har siden slutningen af 2010 ligget på nogenlunde samme niveau som den danske ledighed. Den svenske ledighed har dog de seneste måneder været højere end den danske.

Ledigheden i Tyskland steg svagt i starten af den økonomiske krise, men siden sommeren 2009 har den tyske ledighed været næsten konstant faldende. Tyskland har nu en lavere ledighed end Danmark.

Den danske ledighed er steget mere end EU-gennemsnittet, men ledighedsniveauet i Danmark var dog på et lavt udgangspunkt i 2008 og ligger fortsat en del lavere end EU-gennemsnittet.

Den danske langtidsledighed var i 4. kvartal 2012 den 5. laveste i EU27. Det er kun Østrig, Sverige, Finland og Nederlandene der har en lavere langtidsledighed. Det viser nye tal fra Eurostat.
Ifølge den internationale opgørelse var langtidsledigheden i Danmark i 4. kvartal 2012 under halvdelen af EU27-gennemsnittet. Den højeste langtidsledighed ses i Grækenland, hvor knap 17 pct. af den samlede arbejdsstyrke var langtidsledige i 4. kvartal 2012.

Op til den økonomiske krise i 2008 havde Danmark igennem en læn-gere periode den laveste andel af langtidsledige i EU27.

Mest Læste

Annonce