Mette Frederiksens kommentarer til ledighedstal for november

04/01/2013 14:21

Beskæftigelsesministeriet

Den samlede ledighed for november 2012 er steget lidt i forhold til måneden før. Bruttoledigheden er steget med i alt 200 personer siden oktober 2012 og er dermed stadig på 6,3 procent af arbejdsstyrken. Det svarer til i alt 164.600 personer, der går ledig eller er i aktivering.

Ledigheden ligger dermed stadig mellem 6,1 og 6,4 procent, som den har gjort siden starten af 2010.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen siger:

- Dagens tal viser, at ledigheden har ligget nogenlunde stabilt over en længere periode. Men hverken Danmark eller landene omkring os er ude af krisen, og det er fortsat meget vigtigt, at vi bekæmper ledigheden og styrker jobskabelsen.

- Hverken menneskeligt eller økonomisk har vi råd til, at tusindvis af danskere går ledige i årevis uden at kunne bidrage på arbejdsmarkedet. Derfor har vi med beskæftigelsesindsatsen fokus på at opkvalificere og uddanne ledige, så de får bedre muligheder at få og fastholde et arbejde. Nogle arbejdsløse har brug for opkvalificering, så de kan varetage en ny arbejdsfunktion, andre har brug for en uddannelse, så de kan lave et karriereskift og særligt unge har brug for uddannelse, da det er den bedste forsikring mod ledighed, du kan få.

- Vi må også til stadighed spørge os selv, om vi kan give arbejdsløse bedre tilbud og mere hjælp til at komme i gang igen. Derfor er det også vigtigt at sikre, at jobcentrene og a-kasserne har den bedst mulige kontakt til virksomhederne og arbejdsgiverne. Beskæftigelsespolitikken skal både gavne arbejdsløse og erhvervslivet. Virksomhederne skal have en kvalificeret arbejdsstyrke at rekruttere fra, hvis erhvervslivet skal sætte blus under væksten. Samtidig skal jobformidlere og sagsbehandlere have fingeren på pulsen, så de ved, hvilken arbejdskraft, der er behov for.

Mest Læste

Annonce