Nu skal det psykiske arbejdsmiljø sikres

13/08/2012 11:10

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen vil sikre et væsentligt bedre psykisk arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Dobbelt så mange danskere oplever trusler om vold på arbejdspladsen, og nu skal konkrete lovændringer og målrettet tilsynsindsats derfor nu være med til at styrke indsatsen mod vold, trusler, og andre psykiske arbejdsmiljøproblemer.

Medarbejdere i psykiatrien, der bliver stukket ned af patienter og SOSU-assistenter, der fortæller om vold, trusler og overfald. Det er blot et udpluk af de nyere konkrete episoder, der nu får beskæftigelsesminister Mette Frederiksen til at varsle et opgør med dårligt psykisk arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser.

”Alle mennesker har en grundlæggende ret til et sundt og sikkert arbejdsmiljø. I det lille år, jeg nu har været minister, har jeg set alt for mange eksempler på, at gode, solide medarbejdere bliver udsat for voldsomme overgreb i forbindelse med deres arbejde. Det er først og sidst arbejdsgivernes ansvar at sørge for, at arbejdsmiljøet er i orden, og det ansvar forventer jeg, at arbejdsgiverne lever op til. Som beskæftigelsesminister har jeg et ansvar for, reglerne og rammerne er i orden. Og det ansvar tager jeg naturligvis på mig,” siger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.

Læs mere på ministeriets hjemmeside

Derfor kommer beskæftigelsesministeren nu med tre konkrete initiativer, der skal hjælpe med at komme volden, truslerne og det dårlige psykiske arbejdsmiljø til livs. De tre initiativer omfatter en målrettet tilsynsindsats, en ligestilling af Arbejdstilsynets afgørelses¬metode i forhold til det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø samt en ændring af arbejdsmiljøloven.

”Vi afsætter 15 mio. kr. årligt de næste tre år, så Arbejdstilsynet kan gennemføre en målrettet tilsynsindsats over for fx sygeplejersker, lærere og socialrådgivere, der er udsat for vold, trusler og psykisk nedslidning. Jeg vil ligestille det psykiske arbejdsmiljø med det fysiske arbejdsmiljø, så Arbejdstilsynet fremover vil kunne give påbud som en første reaktion, når der er problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Og så vil jeg præcisere i arbejdsmiljøloven, at det psykiske arbejdsmiljø er lige så vigtigt som det fysiske – så kan ingen længere være i tvivl,” siger beskæftigelsesministeren.

Læs også: FOA: Gode toner fra ministeren

En opgørelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at antallet af ansatte, som fortæller, at de bliver udsat for trusler om vold på arbejdspladsen, er næsten fordoblet fra 6 pct. til 11 pct. i perioden fra 2005 til 2010. Samtidig er antallet af ansatte, som fortæller, at de bliver decideret udsat for vold på arbejdspladsen, mere end fordoblet fra 3 pct. til 8 pct. i perioden fra 2005 til 2010. Dette underbygges af tal for Danmarks Statistik, der viser, at antallet af anmeldelser af vold mod ansatte i det offentlige er stigende, og i 2011 nåede det højeste antal i fire år (725 anmeldelser i 1. kvartal 2011).
 

Mest Læste

Annonce