Ny lov: Nu får begge forældre ret til sorgorlov

Velfærd

25/01/2018 11:28

Nick Allentoft

Hvis et barn dør kort efter fødslen, skal begge forældre have ret til sorgorlov. Det har Folketinget i dag vedtaget.

Alle partier i Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, som betyder, at begge forældre eller adoptivforældre fra 1. februar 2018 har ret til sorgorlov, hvis de mister deres barn kort tid efter fødslen. I dag er det kun mødre og den ene af adoptivforældrene, der har den ret.

Lovforslaget er en udmøntning af en aftale om sorgorlov, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik i forbindelse med Finansloven for 2018. Her blev der afsat 22 mio. kroner varigt om året til sorgorlov.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

”Det er helt ubærligt at miste sit barn – og det er det for begge forældre. Jeg er rigtig glad for, at Folketingets partier i dag enstemmigt har vedtaget, at både mor og far skal have ret til sorgorlov, hvis deres barn dør eller bortadopteres kort efter fødslen. Den lovgivning vi har i dag på området er forældet og også helt urimelig, og det retter vi op på nu.”

Lovforslaget indeholder følgende elementer:

  • Fædre, medmødre og begge adoptanter får ret til fravær i 14 uger i forbindelse med et barns død eller bortadoption inden den 32. uge efter fødslen eller modtagelsen af barnet.
     
  • Man får pligt til at varsle fraværet over for arbejdsgiveren hurtigst muligt.
     
  • Anmeldelsespligten for ledige ændres, så ledige får samme frist på 8 uger efter barnets død eller bortadoption til at anmelde fraværet til a-kassen, som lønmodtagere og selvstændige har til at anmode om barselsdagpenge.

Mest Læste

Annonce