Pulje på 91,3 millioner kroner til en helhedsorienteret indsats for udsatte familier

Velfærd

11/11/2013 09:52

Landets kommuner kan søge om tilskud til projekter, der giver udsatte familier en helhedsorienteret indsats. I alt er der afsat 91,3 millioner kroner til indsatsen, og kommunerne kan søge frem til fredag den 20. december 2013.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen melder en pulje ud på 91,3 millioner kroner til landets kommuner. Pengene skal bruges til at styrke den helhedsorienterede indsats for udsatte familier.

Med udgangspunkt i et helhedssyn på udsatte familier skal kommunen sætte ind over for hele familiens problemer, så de kan få hverdagen, økonomien og familielivet til at hænge sammen, og så forældrene på sigt kan få en større tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. For børnene er målet, at de får en stabil gang i daginstitutioner, følger skolegang, har fritidsinteresser, og at de større børn har et fritidsarbejde.

Familien i centrum og én samlet familieplan
Der bliver stillet en række krav til indsatsen, som kommunen skal opfylde, hvis de ønsker at komme i betragtning til puljen. Kommunen skal sætte familiens samlede situation i centrum – uanset hvilken afdeling eller forvaltning, de enkelte familiemedlemmers problemer hører under. Derfor bliver der blandt andet stillet krav om, at kommunen skal samle hele indsatsen i én samlet familieplan og organisere indsatsen, så den sikrer tværfaglighed i både udredning og indsats.

Målgruppen for indsatsen er udsatte familier, hvor én eller flere i familien modtager offentlig forsørgelse, og hvor familien har komplekse og sammensatte problemer af social, helbredsmæssig og beskæftigelsesmæssig karakter, der involverer flere forvaltninger og indsatsområder i kommunen.

Alle kommuner kan frem til fredag den 20. december 2013 søge om tilskud fra puljen, der bliver udmøntet i et samarbejde mellem Social-, børne- og Integrationsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen og er et treårigt projekt, der afsluttes i 2016.

Puljen er en del af kontanthjælpsreformen, hvor aftalepartierne (S, RV, SF, V, DF, K og LA) blev enige om at afsætte en pulje på 91,3 millioner kroner til en helhedsorienteret familieindsats.

Mest Læste

Annonce