Regeringen nedsætter dagpengekommission

Politik

27/06/2014 12:01

Nick Allentoft

Dagpengesystemet er en hjørnesten i den danske arbejdsmarkedsmodel og skal til enhver tid sørge for en balance mellem et fleksibelt arbejdsmarked og økonomisk sikkerhed for den enkelte.

Dagpengesystemet er grundlagt for over 100 år siden. Det står i dag overfor en række udfordringer sådan, at det fortsat kan fungere som sikkerhedsnet i et moderne arbejdsmarked med åbne grænser, nye ansættelsesforhold og måder at blive aflønnet på.

Regeringen nedsætter derfor en dagpengekommission til at endevende dagpengeområdet og komme med anbefalinger til, hvordan dagpengesystemet kan fremtidssikres.

Professor Nina Smith skal stå i spidsen for kommissionen, der består af fem eksperter og fire medlemmer udpeget af arbejdsmarkedets parter. Senest ved årsskiftet 2015/16 skal kommissionen fremlægge konkrete modeller til et nyt og mere tidssvarende dagpengesystem.

- Dagpengesystemet er en helt afgørende del af den danske model og har i mange år været garant for et fleksibelt arbejdsmarked med økonomisk sikkerhed for den enkelte. Vi skal sikre, at dagpengesystemet fortsat kan være et pålideligt sikkerhedsnet i et moderne arbejdsmarked. For regeringen har det været afgørende at have både eksperter og arbejdsmarkedets parter med helt inde ved bordet. Dermed får vi det samlede mest kvalificerede bud på, hvordan dagpengesystemet også om mange år sikrer et fleksibelt arbejdsmarked og økonomisk tryghed, siger Mette Frederiksen.

Kommissionen skal bl.a. undersøge, hvordan dagpengesystemet kan blive:

  • En fortsat attraktiv forsikringsordning mod arbejdsløshed.
  • Tidssvarende i forhold til det moderne arbejdsmarked.
  • Forenklet og afbureaukratiseret.
  • Robust nok i forhold til et mere integreret europæisk arbejdsmarked.

- Regeringen ønsker et moderne og robust dagpengesystem, hvor flest muligt vælger at forsikre sig mod arbejdsløshed. Når vi sætter dagpengekommissionen i gang i dag, så er det ikke mindst, fordi regeringen har fået samlet et bredt flertal om en ny beskæftigelsesreform, som vil betyde, at vi får bragt beskæftigelsesindsatsen tilbage på sporet. Beskæftigelsesreformen er det bedst mulige afsæt til at få sat gang i et grundlæggende servicetjek af vores dagpengesystem, siger Mette Frederiksen.

Dagpengekommissionen består af:

  • Nina Smith (formand), professor ved Økonomisk Institut, Aarhus Universitet
  • Michael Rosholm, professor ved Økonomisk Institut, Aarhus Universitet
  • Jon Kvist, professor ved Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitetscenter
  • Jens Kristiansen, professor ved Juridisk Fakultet, WELMA, Københavns Universitet
  • Bertil Holmlund, professor ved Nationalekonomiska institutionen, Uppsala Universitet
  • Fire repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. LO, FTF og AC udpeger i fællesskab to repræsentanter. DA og KL udpeger hver en repræsentant.

 Læs mere

 

Mest Læste

Annonce