Regeringen opruster i kampen mod social dumping

29/10/2012 14:16

Beskæftigelsesministeriet

Siden sin tiltrædelse har bekæmpelse af social dumping haft høj prioritet for regeringen. Sidste efterår blev regeringen og Enhedslisten enige om at nedsætte et udvalg om social dumping, som netop har afsluttet sit arbejde. Udvalget peger på en række nye tiltag, der kan bekæmpe social dumping.

For beskæftigelsesminister Mette Frederiksen er udvalgets arbejde et vigtigt afsæt for regeringen i kampen mod social dumping.

- Social dumping er uacceptabelt og er derfor et område, som regeringen prioriterer højt. Sammen med Enhedslisten har vi allerede taget en række initiativer for at bekæmpe det. Vi vil fortsat sætte alle kræfter ind for at stoppe social dumping. Jeg vil understrege, at udenlandske virksomheder generelt er meget velkomne her i Danmark. Men det har været alt for let for et mindretal at snyde med de danske regler. Dansk erhvervsliv skal ikke være genstand for unfair konkurrence fra dem, der ikke spiller efter reglerne, siger Mette Frederiksen.

Udvalget peger på en række mulige forslag, der kan opruste indsatsen mod social dumping.

Blandt andet skal Arbejdstilsynet have mulighed for at udstede administrative bøder, hvis man på tilsynsbesøg konstaterer udenlandske firmaer, der ikke har tilmeldt sig korrekt i det såkaldte RUT-register over udenlandske tjenesteydere. Med forslaget skal det udnyttes endnu bedre, at Arbejdstilsynet er en af de myndigheder med allertættest kontakt med danske arbejdspladser over hele landet.

- Sidste år blev vi ved finanslovsforhandlingerne enige med Enhedslisten om en storstilet plan i kampen mod social dumping. Blandt andet er der nu flere kontrolbesøg på arbejdspladserne. Og de har i den grad haft sin berettigelse. Selv om det er et mindretal, er der stadig for mange tilfælde af virksomheder, der ikke overholder de danske regler. Det er et problem, at Arbejdstilsynet ikke må udstede bøder, men skal overgive sagen til politiet, når udenlandske virksomheder ikke har anmeldt oplysninger til RUT eller ikke har anmeldt oplysningerne korrekt, siger Mette Frederiksen.

Udvalget peger på forslag inden for fem temaer:

  • Styrket anvendelse og håndhævelse af Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)
  • Styrket håndhævelse og inddrivelse på skatte- og afgiftsområdet
  • Bedre kontrolmulighed med ulovlig cabotagekørsel
  • Øget brug af arbejdsklausuler
  • Øget samarbejde på tværs af grænserne

Regeringen vil nu drøfte udvalgets rapport og muligheden for at gennemføre de enkelte tiltag i forbindelse med de kommende finanslovforhandlinger.

Mest Læste

Annonce