Regeringen vil afskaffe varighedsbegrænsningen på sygedagpenge

07/02/2013 14:11

Beskæftigelsesministeriet

Varighedsbegrænsningen på sygedagpenge skal afskaffes, så ingen sygemeldte risikerer at stå helt uden forsørgelse. Samtidig skal sygemeldte have en hurtigere og bedre indsats end i dag. Det er udgangspunktet for en ny sygedagpengemodel, som regeringen lægger frem i dag.

Den nye model koster de første år cirka 130 millioner kroner årligt.

- Der skal altid være et økonomisk sikkerhedsnet spændt ud under syge borgere. Sygedagpenge skal ikke stoppe ved en bestemt dato, men først når det giver mening. Men ingen bliver raske af at få sygedagpenge. Derfor er det afgørende for regeringen, at vi får samlet et bredt flertal af Folketingets partier om en løsning, hvor vi på den ene side sikrer, at ingen havner i et sort hul uden forsørgelse. Og hvor vi på den anden side sørger for, at hjælpen og indsatsen til syge bliver bedre og i højere grad tager udgangspunkt i den enkelte, siger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.

I dag modtager 430.000 personer hvert år sygedagpenge. Langt de fleste er hurtigt ude af sygedagpengesystemet igen, og kun fire procent af sygedagpengemodtagerne – 27.000 personer – er fortsat sygemeldt efter et år. 19.000 bliver samlet op af de nuværende syv forlængelsesregler, så de beholder deres sygedagpenge.

En af de centrale udfordringer, som regeringen vil løse, er de 8.000 personer, der hvert år falder for varighedsbegrænsningen, og som mister deres sygedagpenge. Af dem ender 1.400 personer med at stå helt uden forsørgelse.

Den nye sygedagpengemodel betyder, at sygemeldte, der i dag ikke opfylder betingelserne for at få forlænget deres sygedagpenge, bliver sikret en ydelse, der i niveau svarer til kontanthjælpen, og som ikke afhænger af formue eller ægtefællens indkomst. Samtidig får de en individuelt tilpasset og helhedsorienteret indsats, der skal hjælpe den enkelte tilbage til arbejdsmarkedet.

Derudover vil regeringen tage hånd om mennesker med en livstruende sygdom, så de bliver sikret sygedagpenge under hele sygdomsforløbet.  

- For regeringen er det vigtigt, at vi finder en særlig løsning til borgere med livstruende sygdomme som fx kræft, så de får ro og en sikkerhed for, at de under sygdomsforløbet altid er sikret sygedagpenge.

- Vi tror på, at vi som samfund kan løfte opgaven og også få borgere med et uforudsigeligt og svært sygdomsforløb væk fra sygedagpenge og i job igen. Det handler om, at vi skal give den enkelte en meningsfuld og helhedsorienteret indsats. Vi skal sætte tidligere ind med en aktiv indsats – og med en indsats, hvor den enkelte kan se en mening med indsatsen, siger Mette Frederiksen.

Regeringens løsning

Regeringen vil afskaffe varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. I stedet vil regeringen styrke den aktive indsats. Derfor nedsatte regeringen et udvalg, der skulle se på forskellige modeller for, hvordan varighedsbegrænsningen kan ophæves.

Udvalget er færdigt med sit arbejde og har peget på en løsningsmodel, som regeringen ønsker at gå videre med.

Regeringen foreslår en ny sygedagpengemodel:

  • Alle sygemeldte, der opfylder betingelserne for at få forlænget deres sygedagpenge efter de nuværende syv forlængelsesregler, bliver ikke påvirket. De vil fortsat modtage sygedagpenge med uændret sats.
  • Alle sygemeldte skal fremover have revurderet deres sag efter seks måneder. Sygemeldte, der i dag ikke opfylder betingelserne for at få forlænget deres sygedagpenge, starter på det tidspunkt i et ressourceforløb, hvor de er sikret forsørgelse.
  • Indsatsen i ressourceforløbet bliver tilrettelagt individuelt og indeholder en helhedsorienteret indsats med beskæftigelsesrettede, uddannelsesrettede, sociale og sundhedsmæssige tilbud til at få afklaret sygdomsforløbet og vejen tilbage til arbejde.
  • Under hele forløbet modtager man som sygemeldt en ydelse, der i niveau svarer til kontanthjælpen. Ydelsen er ikke afhængig af formue eller ægtefællens indkomst.
  • En ny særlig forlængelsesregel for alvorligt syge borgere med livstruende sygdomme, hvor de bliver sikret sygedagpenge under hele sygdomsforløbet.

Derudover ønsker regeringen, at sygemeldte i en forsøgsperiode får mulighed for at afvise behandling – fx med antidepressiv medicin – uden at de mister deres forsørgelsesgrundlag.

Regeringen vil nu indkalde partierne i Folketinget til forhandlinger med udgangspunkt i regeringens løsningsmodel og udvalgets rapport.

Mest Læste

Annonce