Auktion skaffer internet til 207 lokalsamfund

27/06/2012 11:01

Erhvervs- og Vækstministeriet

Auktionen over 800 MHz-frekvensbåndet, som skal give danskerne hurtigt mobilt bredbånd, er nu afsluttet. Mobilselskaberne TDC og Telias og Telenors fælles netselskab, TT-Netværket, har vundet i auktionen. Auktionen har i alt indbragt staten ca. 739 mio. kr.

Udrulningen af 800 MHz-frekvensbåndet er et af elementerne i regeringens bestræbelser på, at alle borgere og virksomheder skal have adgang til hurtigt internet.

Med 800 MHz-frekvensbåndet vil dækningen især blive forbedret i yderområder, og det vil også give erhvervslivet bedre vilkår for at udnytte potentialet i den digitale økonomi til at skabe vækst og beskæftigelse.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

- Det er meget vigtigt for mig, at borgere og virksomheder i alle dele af landet har adgang til en ordentlig bredbåndsforbindelse. Det er en grundforudsætning for vækst i vores samfund og er helt essentielt for en lang række erhverv såsom landbrug, sundhedssektoren og turisterhvervet. Sammenhængskraften i rigtig mange lokalsamfund har fået et løft.

Forud for auktionen har regeringen besluttet, at dele af auktionsprovenuet medgår til at finansiere aftalen om skattemæssige afskrivninger, der giver mulighed for, at virksomheder får nemmere ved at investere i fx nye maskiner eller digitale systemer.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn er rigtig glad for resultatet af auktionen:

- Auktionen viser, at vi har en stærk og investeringsparat mobilbranche i Danmark, der understøtter regeringens ambitiøse digitale vækstdagsorden. Jeg er samtidig meget tilfreds med, at der er truffet beslutning om, at en del af de penge, som er kommet ind for salget af frekvenserne, skal skabe vækstmuligheder i erhvervslivet.

Senest ved udgangen af 2015 skal TDC sørge for, at 99,8 pct. af alle husstande, virksomheder og sommerhuse i 207 udvalgte postnumre har adgang til mobilt bredbånd med mindst 10 Mbit/s.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

- Jeg glæder mig rigtig meget over, at vi nu ikke alene har fundet vinderne i auktionen, men at vi også i fremtiden er helt i front med den teknologiske udvikling – i hele Danmark.

Læs mere om resultatet af auktionen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside her

Mest Læste

Annonce