Lancering af vækstplan for energi og klima

Bæredygtighed

08/10/2013 10:12

Freja Eriksen

Regeringen lancerer i dag vækstplanen for energi og klima, som skal bidrage til at skabe vækst, beskæftigelse og bedre eksportmuligheder for danske virksomheder inden for energiteknologi og -løsninger.

Regeringen har høje ambitioner for den grønne omstilling. Med vækstplanen for energi og klima sættes der fokus på, hvordan regeringens mål for omstillingen af energisystemet og energiforbruget kan bidrage til fortsat vækst og arbejdspladser i Danmark. Vækstplanen vil bidrage til at videreudvikle markederne for energiteknologi, fx inden for energieffektive løsninger og fjernvarme. Samtidig fokuserer planen på at reducere virksomhedernes omkostninger til energi for at forbedre konkurrenceevnen.

Vækstplanen indeholder i alt 30 initiativer, som fordeler sig over fem indsatsområder:

  • Grøn omstilling af energisystemet – et mere fleksibelt og sammenhængende energisystem
  • Eksportfremme – ud på de globale markeder
  • Bygninger – en energieffektiv og bæredygtig bygningsmasse
  • Forskning, udvikling, markedsmodning og uddannelse – Danmark som grønt test- og demonstrationsland
  • Ressourceudnyttelse – effektiv indvinding af de fossile energiressourcer i Nordsøen

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:

Med vækstplanen gør vi en indsats for at fastholde og skabe både udviklings- og produktionsarbejdspladser i Danmark. For eksempel skal et nyt Industrial Energy partnerskab se på, hvordan store elforbrugende virksomheder kan reducere elomkostningen ved at gøre deres elforbrug mere fleksibelt. Sammen med afgiftslettelserne på energi og fokus på effektivitet i fjernvarmesektoren skal det bidrage til at forbedre industrivirksomheders konkurrenceevne.  

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard:

Over hele verden er der et stigende fokus på energieffektive løsninger og vedvarende energi. Det åbner et kæmpe marked for danske virksomheder, som har et forspring på området. Med vækstplanen hjælper vi virksomhederne til at udnytte denne fordel, så de kan skabe vækst og arbejdspladser herhjemme. 
 

Handels- og europaminister Nick Hækkerup

Det er et kvantespring, vi tager. Vi skal ud i verden og vise, at Danmark har en af verdens mest effektive energisektorer. Den model, der har gjort Danmark berømt, begynder vi nu at eksportere sammen med en række danske produkter. Det er der arbejdspladser i for Danmark.

Uddannelsesminister Morten Østergaard:

Det er en udfordring at omstille energisystemet og samtidig bevare og udvikle Danmarks konkurrenceevne. Det kræver en markant forskningsindsats og højt kvalificerede medarbejdere. Derfor vil regeringen arbejde for et fortsat højt niveau for investeringer i forskning og udvikling inden for energi. Samtidig skal samarbejdet med erhvervet om forskning og uddannelse udbygges, så vi kan løfte de fremtidige udfordringer inden for energi og klima.

 

Regeringens vækstplan for energi og klima er udarbejdet på baggrund af anbefalingerne fra vækstteamet for energi og klima.

Vækstplanen er den femte af i alt otte vækstplaner i regeringens offensive erhvervs- og vækstpolitik, hvor der er nedsat vækstteams på de områder, hvor dansk erhvervsliv er internationalt konkurrenceudsat.

Vækstplan for energi og klima

Faktaark

Mest Læste

Annonce